07 december 2017

Keyser advocaten steunt SOS-Kinderdorpen.

Keyser advocaten steunt SOS-Kinderdorpen.

Als iedereen zijn bijdrage levert dan moeten kinderen niet alleen opgroeien.

Wereldwijd groeien 220 miljoen kinderen op zonder de liefdevolle zorg van een familie. Dat is een probleem, want om op te groeien tot sterke volwassenen, hebben kinderen een warm nest nodig. Daarom biedt SOS Kinderdorpen kinderen die er alleen voor staan een liefdevolle thuis, waar kinderen een zorgzame ouder hebben en ze opnieuw gewoon kind kunnen zijn.

www.sos-kinderdorpen.be