18 april 2018

Nieuwe procedure voor binnenlandse adoptie

Potpourri V; Rome is ook niet op één dag gebouwd. De vijfde en laatste Potpourri-wet heeft de nodige verandering gebracht voor de procedures voor binnenlandse adoptie. Dit betekent dat een kind dat in België verblijft, wordt geadopteerd door een persoon die ook in België verblijft. Deze  procedures zullen vanaf 1 januari 2020 worden afgestemd op de interlandelijke adoptieprocedures. “Een harmonisering”, zo klinkt het. 

Daar waar nu geen geschiktheidsvonnis bestaat in het kader van een binnenlandse adoptieprocedure zal vanaf 2020 wel zulk vonnis vereist zijn alvorens er tot adoptie kan worden overgegaan. De rechtbank zal de geschiktheid en bekwaamheid van de persoon/personen aftoetsen en evalueren mits een maatschappelijk onderzoek. 

De mogelijke adoptant of diens partner die een kind willen adopteren dat verwant is tot in de derde graad, dienen zulks geschiktheidsvonnis niet te vorderen. Bovendien is dit niet vereist wanneer de mogelijke adoptant het dagelijkse leven heeft gedeeld met het kind of er een duurzame sociale en affectieve band met heeft opgebouwd.