advocaat erfrecht

De schoolkeuze: ouderlijk gezag en inschrijving op school? vaak samen met de langstlevende echtgenoot op als reservataire erfgenamen

Omtrent de gevolgen van de echtscheiding kan de procedure op basis van de onherstelbare ontwrichting worden opgestart. In deze procedure staan de echtgenoten niet op dezelfde lijn en stellen zij ieder hun eigen vorderingen aangaande het voorlopig gebruik en genot van de gezinswoning, het onderhoudsgeld, de verdeling van de kosten, de regeling omtrent de kinderen enz. verder.

Niettegenstaande dat deze procedure eenzijdig op verzoek van slechts der echtgenoten opgestart wordt, laat de procedure nog steeds ruimte voor bemiddeling bij de kamer voor minnelijke schikkingen waar de rechter-bemiddelaar samen met partijen in aanwezigheid van de advocaten tracht om desondanks de lopende procedure alsnog een akkoord te bereiken. De rechter-bemiddelaar kan zijn ervaring als rechter dan ook bijzonder goed aanwenden in zijn rol als bemiddelaar teneinde.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen