+32 3 501 99 96       phone email

Home - Echtscheiding - Wat als uw ex de alimentatie niet betaalt

Wat als uw ex de alimentatie niet betaalt

Wanneer de ouders niet langer samenleven, dient te worden nagegaan of er al dan niet een onderhoudsgeld of alimentatie verschuldigd is door de ene ouder aan de andere ouder als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen. Indien partijen hierover geen akkoord kunnen bereiken, dient de familierechter hierover uitspraak te doen in een vonnis.

Wat als uw ex de alimentatie niet betaalt

Weigert de onderhoudsplichtige ouder om de alimentatie te betalen of zijn of haar aandeel in de buitengewone kosten, kunnen de achterstallen al snel hoog oplopen en dient de onderhoudsgerechtigde echtgenoot voor de invordering een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder kan onder meer beslag kan leggen op het integrale inkomen van de andere ouder. Tevens kan een samenwerking worden opgestart met DAVO ofwel de Dienst voor Alimentatievorderingen, waarbij DAVO kan worden verzocht om voorschotten uit te keren en/of hulp te bieden bij het invorderen van de achterstallen.

Uit recente studies blijkt dat het bedrag aan achterstallige alimentatie in België is opgelopen tot 432 miljoen euro. Dat is ruim één derde meer dan vijf jaar eerder. Het invorderen van achterstallige alimentatie is dan ook vaak geen sinecure. Keyser advocaten biedt een gespecialiseerd team aan advocaten dat samen met U de verschillende mogelijkheden kan nagaan om de achterstallen in te vorderen. Tevens kan worden onderzocht of een strafprocedure wegens familieverlating dan wel een nieuwe financiële regeling opportuun is.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over internationale echtscheiding of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationale echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

Stefanie Keyser en Julie Borms

Plaats een reactie