Is verschil in solidariteit tussen wettelijke samenwoners en gehuwden nog langer houdbaar?

Wanneer partners uit elkaar gaan en geen akkoord bereiken kunnen ze zich tot de familierechter wenden om maatregelen te horen bevelen, waaronder het bekomen van een onderhoudsbijdrage en voorlopige afspraken zonder de betaling van gezamenlijke kosten.

Wanneer echtgenoten deze vraag voorleggen aan de familierechter, kunnen de maartegelen worden opgelegd voor de duurtijd van de echtscheidingsprocedure. Wanneer wettelijke samenwoners dezelfde vraag stellen, kan de rechter deze maatregelen slechts maximaal voor een periode van 1 jaar bevelen.

Het Grondwettelijk Hof heeft op 6 december 2018 een arrest geveld waarbij het hof stelt dat het niet verantwoord is dat de duur van maatregelen dewelke bevolen worden in het kader van het uit elkaar gaan van wettelijke samenwoners noodzakelijkerwijs minder zou moeten bedragen dan één jaar. Het hof stelt uitdrukkelijk dat het feit dat de wettelijke samenwoning een soepelere en meer onzekere samenlevingsvorm is dan het huwelijk, niet verantwoordt dat de rechter bij de beëindiging van de samenleving geen maatregelen kan bevelen voor een duur van meer dan één jaar.

Dit arrest zet dan ook de tendens door om verschillende vormen van partnerschap gelijkwaardig te behandelen.”

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen