Narcisme en erfenis

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die gekenmerkt wordt door een overmatige behoefte aan bewondering en waardering en een gebrek aan empathie voor anderen.

Dit kan problemen veroorzaken wanneer het gaat om erfeniskwesties, nu de narcist vaak als enige oogmerk heeft om de eigen behoeften en verlangens in te vullen. De narcist schuwt hierbij de listige kunstgrepen niet.

Vaak is de narcist al voor het overlijden van de erflater erg betrokken in diens financiële kwesties. De narcist toont zich erg hulpvaardig en ondersteunt de erflater bij beslissingen omtrent diens vermogen. Gedurende deze periode vinden vaak verrichtingen plaats tussen de beide vermogens of kunnen aanzienlijke cash afnames worden vastgesteld.

Wordt tijdens het leven niet ingegrepen, kan een conflict ontstaan met de andere erfgenamen bij het overlijden van de erflater.

Wanneer de erfenis dient te worden verdeeld, dient immers rekening te worden gehouden met de aanspraken van alle betrokken erfgenamen.

De narcist zal evenwel eisen dat de erfenis op een bepaalde manier wordt verdeeld of dat geen rekening wordt gehouden met bepaalde transacties uit het verleden. De narcist streeft doorgaans een regeling na dewelke uitsluitend in zijn voordeel is en tracht de andere erfgenamen of zelfs de notaris te manipuleren om zo zijn doel te bereiken.

Indien nodig kan een erkend bemiddelaar worden aangesteld om partijen te helpen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De vrijwilligheid van een bemiddelingstraject zorgt er evenwel voor dat de narcist niet kan gedwongen worden om in te stemmen met een bepaalde regeling of om transparantie te bieden.

Bemiddelen of onderhandelen zal dan ook zelden een positieve afloop kennen. Dit tenzij men zich voldoende bewust is van de narcistische persoonlijkheid en men over de nodige kwaliteiten beschikt om hiermee passend om te gaan.

Blijkt een onderhandelde oplossing niet mogelijk, is het opportuun om een beroep te doen op een advocaat zodat de eigen aanspraken kunnen worden gevrijwaard.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen