Door de toenemende globalisering is er een toename aan internationale relaties en internationale huwelijken. Professionele uitdagingen vormen veelal de grondslag voor een verhuis naar het buitenland. Voornamelijk bestemmingen als de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten ( o.a. Abu Dhabi en Dubai), Singapore en Hong Kong zijn gegeerd. In Dubai bijvoorbeeld bestaat de bevolking voor nagenoeg 80% uit expats. 

Wanneer partijen verwikkeld zijn in internationale echtscheidingen is de bijstand van een advocaat gespecialiseerd in het internationale familierecht cruciaal. Veel expat-scheidingen monden immers uit in een vechtscheiding omdat de gevolgen van de echtscheiding zoveel zwaarder zijn dan deze van een nationale scheiding. Enerzijds omdat één van de echtgenoten er veelal voor kiest om terug te keren naar het thuisland wat inhoudt dat de kinderen ofwel mee verhuizen ofwel in het expat-land blijven. Het komt dan ook voor dat de ouder die ervoor vreest om de kinderen te verliezen zich bezondigt aan parentale kinderontvoering.

Anderzijds zijn er diverse andere aspecten die de expat-scheiding bemoeilijken. Zo dient er een regeling getroffen te worden rond de alimentatie, pensioenen en de verdeling van het huwelijksvermogen. Hierbij stelt de vraag zich naar de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Zowel de wetgeving van het thuisland als de wetgeving van het expat-land en de internationale wetgeving (verdragen, verordeningen etc..) spelen hierbij een rol.

Laat ons u helpen

Heeft u vragen over internationale echtscheidingen of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationale echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

“Wij doorbreken de landsgrenzen op weg naar een oplossing”