Na haar rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen, begon Lynn Meeuwissen haar carrière aan bij de balie van Dendermonde alwaar zij zich specialiseerde in het familierecht en meer in het bijzonder het jeugdrecht. 

Lynn is aanvullend als praktijkassistente verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, alwaar zij de meest recente ontwikkelingen in het familierecht en jeugdrecht bestudeert. Lynn heeft inmiddels diverse academische bijdragen geleverd in het familierecht en jeugdrecht. 

Vanuit haar academische achtergrond levert Lynn een belangrijke meerwaarde aan het advocatenkantoor Keyser advocaten.

“Mijn werkzaamheden aan de Katholieke Universiteit Leuven bieden me de mogelijkheid om de meest recente ontwikkelingen binnen mijn materie onmiddellijk in de praktijk toe te passen.”

“Wat mij in het bijzonder aanspreekt binnnen Keyser advocaten is de wijze waarop de theorie op een pragmatische en efficiënte wijze wordt toegepast. Ik ben er immers van overtuigd dat dit tot het meest optimale resultaat leidt. ” 

Expertise

 • Conflictbeslechting bij familiale problemen
 • Echtscheidingsprocedures
 • Betwistingen in het kader van wettelijke en feitelijke samenwoning
 • Onderhoudsgeschillen
 • Procedures ter bescherming van het kind


 • Diploma’s
 • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen
 • Bijzondere Opleiding Jeugdrecht, Orde van Advocaten


Talen 
Nederlands, Frans en Engels 

Recente publicaties

 • “Uitlevering en overlevering van minderjarigen: het blijft een moeilijk vraagstuk”, (noot onder Cass. 11 mei 2016), TJK 2016/4, 353-358. 
 • “Jeugdhulprecht – Overzicht rechtspraak: 2004-2017”, TJK 2017/3, 197-232. 
 • “(Stilzwijgende verzaking aan) het recht op terugname na inbreng versus het recht op preferentiële toewijzing”, (noot onder Gent 10 december 2015), Notariaat 2017, afl. 11-12, 11-14.