Tijdens zijn rechtenopleiding aan de Universiteit Antwerpen ontwikkelde Yves Hautekiet een bijzondere interesse in het personen- en familierecht. Na rechtenopleiding voltooide Yves Hautekiet een Master na master Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel.

Bij Keyser advocaten legt Yves zich voornamelijk toe op de vereffening en verdeling van nationale en internationale nalatenschappen.

“Als gespecialiseerd advocaat successierecht tracht ik cliënten, wanneer zij geconfronteerd worden met een familiaal conflict, steeds diverse mogelijkheden aan te reiken over hoe zij een einde kunnen stellen aan het geschil. In eerste instantie dient te worden nagegaan of partijen al dan niet een akkoord kunnen bereiken. Blijkt dit niet mogelijk, zal een procedure dienen te worden gevoerd.”

Reeds bij de aanvang van het dossier tracht ik met cliënten te bespreken wat voor hen de meest passende oplossing is.

“Het is belangrijk dat cliënten weten dat zij steeds bij ons terecht kunnen.”

Ik vind een zeer goede aansluiting bij Keyser advocaten omwille van de wijze waarop zij hun cliënten bijstaan. Bij de behandeling van een dossier dient immers een louter juridisch-technische aanpak te worden overstegen en dienen de cliënten intensief en persoonlijk te worden begeleid.

Expertise

  • Betwistingen in het kader van een vereffening en verdeling;
  • Echtscheidingsprocedures
  • Betwistingen in het kader van wettelijke en feitelijke samenwoning


Diploma’s

  • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen
  • Master Notariaat, Vrije Universiteit Brussel


Talen 

Nederlands, Frans en Engels