13 juni 2016

Nieuwe Europese Erfrechtverordening staat toe om kinderen te onterven

13 juni 2016

Verzoening na echtscheiding: hoger beroep instellen.

13 juni 2016

Divorce planning: uw echtscheiding op voorhand uitwerken.

21 april 2016

1 maart 2016 de schoolkeuze: Ouderlijk gezag en inschrijving op school? Vaak samen de met de langstlevende echtgenoot op als reservataire erfgenamen.