Bij Keyser Advocaten in Antwerpen vindt u uw ervaren advocaat adoptie. We onderscheiden bij adoptie twee mogelijke scenario’s: volle adoptie en gewone adoptie.

Volle adoptie

Bij volle adoptie worden alle juridische banden met de oorspronkelijke familie verbroken. Het kind krijgt alle rechten in de familie van de adoptanten. Het kind krijgt ook de naam van de adoptant(en) en wordt voor wat betreft zijn erfrechten net als zijn afstammelingen gelijkgeschakeld met de eventuele eigen kinderen van de adoptanten. Het kind heeft geen erfrechten meer ten aanzien van de biologische familie.

Gewone adoptie

Bij gewone adoptie behoudt het kind de juridische banden met de biologische ouders (en familie). De gevolgen van de gewone adoptie zijn dan ook minder verstrekkend dan bij de volle adoptie. Het kind kan ervoor kiezen om zijn naam te behouden dan wel om de naam van de adoptant(en) aan te nemen. Vooral voor wat betreft de erfrechten is de gewone adoptie bijzonder gunstig: de geadopteerde kan zijn erfrechten in de oorspronkelijke familie behouden terwijl hij of zij evenzeer kan erven van de adoptant en zijn familie.

Laat ons u helpen

Heeft u hierover vragen of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in het familierecht en adoptie? Neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen.

“Elk kind heeft recht op een thuis. Wij staan u stap voor stap bij tijdens de adoptieprocedure”