Door de toenemende globalisering verhuizen meer en meer gezinnen naar het buitenland. Jonge gezinnen vertrekken met oog op aantrekkelijke inkomsten, partners met een internationale achtergrond gaan opzoek naar de optimale plaats om hun leven verder te zetten en gepensioneerden vertrekken om te genieten van een beter klimaat of gaan opzoek naar fiscaal gunstige belastingregimes in het buitenland. 

Dit alles houdt evenwel in dat de huwelijken, echtscheidingen en erfenissen juridisch alsmaar complexer worden. Daarom zijn wij er als uw advocaat wanneer het gaat over internationaal erfrecht, een erfenis of een nalatenschap in het buitenland.

Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internationale nalatenschappen zijn complex en geven dan ook vaak aanleiding tot conflict tussen de verschillende erfgenamen. Desgevallend dienen de mogelijkheden van internationale bemiddeling onderzocht te worden. Anderzijds dient het toepasselijk recht bepaald te worden aan de hand van de nationale en internationale spelregels. In geval bemiddeling geen uitkomst kan bieden, dient voorts de bevoegde rechter bepaald te worden.

Laat ons u helpen

Heeft u vragen over internationaal erfrecht of internationale successie mogelijkheden of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in het internationaal erfrecht en internationaal successierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen.

“Wij doorbreken de landsgrenzen op weg naar een oplossing”