Co-ouderschap

Co-ouderschap of de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

Co-ouderschap of de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag betekent dat de ouders samen dienen te beslissen over de belangrijkste topics met betrekking tot het onderhoud en de opvoeding van de kinderen.
Zo bijvoorbeeld wat de inschrijving van de kinderen betreft op een bepaald adres of in een bepaalde school, welke medische behandelingen opportuun zijn enzovoort. Deze beslissingen dienen in principe steeds met de goedkeuring van de andere ouder te worden genomen.

Dagelijkse, meer praktische zaken, kunnen door elke ouder afzonderlijk worden geregeld, en dit dus zonder medewerking van de andere ouder.

Een van de belangrijkste rechten die verbonden is met het ouderlijk gezag is het recht van bewaring van het kind. Hiertegenover kan de plicht tot huisvesting van het kind dat rust op elke ouder worden geplaatst.

Wanneer de ouders uit elkaar gaan en feitelijk gescheiden leven van elkaar, kan de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag problemen opleveren. Het is dan ook van belang dat de ouders hierover duidelijke en welomlijnde afspraken maken.

Het komt er dan ook op aan om de juiste verdeelsleutel te vinden tussen beide ouders.

“Wij nemen de tijd om cliënt én de tegenpartij te leren kennen”

GELIJKMATIG VERDEELD VERBLIJF OF VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP

Sedert de wet van 18 juli 2006 is het gelijkmatig verdeeld verblijf de voorkeursregeling geworden.

Het gelijkmatig verdeeld verblijf is dan ook de prioritair te onderzoeken verblijfsregeling, waarbij steevast zal worden nagegaan of deze regeling kan worden toegepast in het belang van de kinderen.

Het gelijkmatig verdeeld verblijf wordt in de praktijk op verschillende manieren omschreven; zo bijvoorbeeld verblijfsco-ouderschap, co-ouderschapsregeling, co-ouderschap, enzovoort. Dit alles betekent zoveel als dat de kinderen even vaak bij elke ouder verblijven.

Een gelijkmatig verdeeld verblijf of co-ouderschapsregeling kan op allerlei wijzen worden ingevuld. De meest gekende versie is de week om weekregeling, waarbij er slechts één wisselmoment plaatsvindt per week. Voor jonge kinderen wordt dan weer vaak gewerkt met kortere verblijfsperiodes, zoals bijvoorbeeld de 2-2-3 regeling of een wissel om de drie dagen.

Welke verblijfsregeling de meest geschikte is, hangt af van verschillende factoren en dient steeds geval per geval worden onderzocht.

Wanneer de ouders het niet eens geraken over de wijze waarop de verblijfsregeling moet worden georganiseerd, zal hierover een beslissing worden genomen door de familierechter.

Rekening houdende met het feit dat het gelijkmatig verdeeld verblijf de prioritair te onderzoeken verblijfsregeling is, zal hiervan enkel worden afgeweken in geval van contra-indicaties of tegenindicaties.

Tegenindicaties zijn bijvoorbeeld de jonge leeftijd van de kinderen, een grote geografische afstand tussen de woonplaatsen van beide ouders, een beperkte beschikbaarheid van de ander ouder of onveilige omgeving in één van de ouderlijke milieus.

ANDERE OMGANGSREGELING

Wanneer het hoofdverblijf van de kinderen bij één ouder wordt gevestigd, met een secundair verblijfsrecht voor de andere ouder, zijn een 9-5 regeling of een veertiendaags weekend verblijf bij de andere ouder de meest gangbare regelingen.

KEYSER ADVOCATEN

Dankzij haar jarenlange ervaring heeft Keyser advocaten een bijzondere expertise opgebouwd in het begeleiden bij haar cliënten en het vinden van een juiste, passende verblijfsregeling die rekening houdt met de concrete familiale omstandigheden.

Het is immers van bijzonder belang dat een realistische en praktisch haalbare regeling wordt overeengekomen of wordt bevolen, zodat beide ouders zich hieraan kunnen houden en voor de kinderen de nodige structuur en stabiliteit kan worden gewaarborgd.

“Wij zullen tijdens de onderhandelingen of gedurende de procedure verschillende creatieve oplossingen aanreiken die rekening houden met de professionele agenda van de ouders, hobby’s van de kinderen, kinderen uit een vorige relatie enzovoort.

Wij geloven in een oplossing op maat en dit in het belang van de kinderen én de ouders. Elke familiale situatie is immers uniek en laat zich niet herleiden tot standaardregelingen en -modaliteiten.

Wij werken samen met onze cliënt aan een heldere regeling die in de toekomst de nodige structuur zal bieden aan het nieuwe gezinsleven, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan alle betrokken partijen.”

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over divorce planning of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een echtscheiding.

Gerelateerde artikelen

We aim to relieve our clients of their concerns to the greatest extent possible, and to offer them services that exceed their expectations.

FIND US
Amerikalei 187
2000 Antwerpen