Bijstand tijdens een procedure

Keyser advocaten heeft een jarenlange ervaring in het voeren van procedures in het kader van het familierecht en familiaal vermogensrecht. Wanneer onderhandelingen niet langer zinvol zijn of een procedure werd opgestart door een tegenpartij, begeleidt Keyser advocaten haar cliënten tijdens dergelijke procedure.

Zo wordt onder meer bijstand verleend in het kader van een echtscheiding, een afstammingszaak of een gerechtelijke vereffening en verdeling na het openvallen van een nalatenschap of erfenis.

Een procedure leidt vaak tot een groot gevoel van onzekerheid. Het lot van de cliënt wordt immers in de handen van een rechter gelegd die een beslissing zal nemen met verregaande gevolgen.

“De impact van een dergelijke procedure mag niet worden onderschat. Wij trachten onze cliënten dan ook zoveel als mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen in dit proces.

Elk dossier is een uniek dossier

Dit in de eerste plaats door kwalitatief hoogstaand juridisch advies te verlenen waarbij vooreerst een inschatting wordt gemaakt van de situatie waarin de cliënt zich bevindt.

Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de argumenten in het voordeel van de cliënt, doch dient minstens evenveel aandacht te worden besteed aan de meer zwakke elementen.

Er zal samen met de cliënt worden onderzocht hoe de situatie kan worden geoptimaliseerd en op welke wijze het best mogelijke resultaat kan worden bereikt. Hierbij worden verschillende mogelijkheden en pistes aan de cliënt voorgelegd, die finaal zelf de beslissing neemt.

Tevens wordt onderzocht of onderhandelingen tijdens de procedure zinvol zijn. Een onderhandelde oplossing heeft immers steeds de absolute prioriteit.

Worden onderhandelingen opgestart, kan de mogelijke outcome van de procedure worden afgewogen tegenover een eventueel regelingsvoorstel om de opportuniteit ervan na te gaan.

Even belangrijk als de kwaliteit van het advies dat wordt verleend, is dat de cliënt zich gedurende de procedure gehoord voelt. Zowel door zijn advocaat als door de rechter.

Wij nemen dan ook de tijd om onze cliënt te leren kennen en te luisteren naar zijn bezorgdheden. Dit is van primordiaal belang om van de samenwerking een succes te maken.

Het is onze taak als advocaat om het verhaal van onze cliënt zo duidelijk mogelijk te bepleiten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de specifieke familiale context. Elke familie en elk gezin is anders.

De ervaring leert ons dan ook dat een situatie niet steeds is wat ze op het eerste gezicht lijkt.

Een verhaal heeft steeds verschillende facetten en dient dan ook op de juiste manier aan de rechter worden toegelicht zodat deze op basis van volledige informatie een beslissing kan nemen. Op het ogenblik dat de pleidooien zijn afgerond, dient de cliënt het gevoel te hebben dat alle belangrijke informatie aan de rechter werd meegedeeld.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over alimentatie of familierecht of wenst u begeleiding bij een procedure met advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

We aim to relieve our clients of their concerns to the greatest extent possible, and to offer them services that exceed their expectations.

FIND US
Amerikalei 187
2000 Antwerpen