Elien De Groot

ADVOCAAT FAMILIERECHT

Tijdens haar opleiding aan de Universiteit Antwerpen ontwikkelde Mr Elien De Groot een bijzondere interesse in het personen- en familierecht.

Mr Elien De Groot voltooide haar rechtenstudies aan de Universiteit Antwerpen en behaalde vervolgens een master na master in de Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Maastricht University.

Zij bekwaamde zich verder in het familiaal vermogensrecht door het volgen van een postgraduaat vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School, verbonden aan de KU Leuven.

Bij Keyser advocaten legt Elien zich voornamelijk toe op het familierecht en familiaal vermogensrecht in een nationale en internationale context. Elien onderscheidt zich door haar inlevingsvermogen, grote bereikbaarheid en gedrevenheid om het best mogelijke resultaat te behalen voor de cliënten die zij bijstaat.

“Als gespecialiseerd advocaat familierecht tracht ik cliënten, wanneer zij geconfronteerd worden met een familiaal conflict, steeds diverse mogelijkheden aan te reiken over hoe zij een einde kunnen stellen aan het geschil. In eerste instantie dient te worden nagegaan of partijen al dan niet een akkoord kunnen bereiken. Blijkt dit niet mogelijk, zal een procedure dienen te worden gevoerd.

Reeds bij de aanvang van het dossier tracht ik met cliënten te bespreken wat voor hen de meest passende oplossing is”

De belangrijkste sleutel tot succes is de juiste voorbereiding

DIPLOMA’S

  • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2016-2018
  • Universiteit Lund – internationale mobiliteit, jan 2018 – juni 2018
  • Master na Master Maastricht University Forensica, Criminologie & Rechtspleging, 2018-2019
  • Postgraduaat vermogens- en successieplanning Brugge Business School (KU Leuven), 2020-2021

TALEN

  • Nederlands
  • Engels

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen