Een advocaat naast bemiddeling

Bij het uit elkaar gaan zijn koppels veelal niet alleen bezorgd om de financiële regeling, maar ook om het algemene welbevinden van het gezin na de echtscheiding. Een bemiddelingstraject biedt hier ruimte voor.

Nadat een regeling werd getroffen, de bemiddelaar zijn werkzaamheden heeft beëindigd en de regeling werd bekrachtigd door de rechtbank, is de regeling definitief en liggen de aanspraken van elke ex-partner vast. Het belang van het bemiddelingsproces en de wijze waarop de regelingsakte wordt opgesteld is dan ook groot.

“Wij stellen in de praktijk vast dat al te vaak overeenkomsten worden gesloten waarbij een van de ex-partners achterblijft met gemengde gevoelens.

Bij bemiddeling hebben beide partijen immers dezelfde bemiddelaar, die doelgericht suggesties doet of voorstellen formuleert die de belangen van beide partijen dienen en waarbij niet alle opties even uitgebreid aan bod komen.

Het doel van de bemiddelaar bestaat er dan ook in om een overeenkomst te bereiken, zijn taak bestaat er niet in om partijen te adviseren over hun individuele belangen.”

EEN EIGEN GEKOZEN ADVOCAAT BIEDT GEMOEDSRUST

Wanneer evenwel onvoldoende aandacht wordt besteed aan de specifieke belangen van elke partij afzonderlijk, loopt men het risico dat alsnog een onevenwichtige regeling tot stand komt of dat een regeling wordt getroffen die in de praktijk onwerkbaar is.

Gespecialiseerd advies inwinnen bij een eigen gekozen advocaat, kan dit evenwel verhinderen en zorgt ervoor dat men een weloverwogen beslissing kan nemen waarbij men zekerheid heeft over het feit dat alle mogelijke opties werden bestudeerd en onderzocht.

Dit biedt de cliënt de nodige gemoedsrust, waardoor de gesprekken bij de bemiddelaar in alle rust en sereniteit kunnen worden verdergezet en de vertrouwensrelatie tussen beide ex-partners gewaarborgd blijft.”

De bemiddelaar richt zich op de gezamenlijke belangen daar waar de advocaat zich op de individuele belangen richt.

Vanuit deze expertise biedt Keyser advocaten gespecialiseerd advies aan de partner die voor zichzelf informatie wenst te bekomen om zo het bemiddelingsproces te optimaliseren.

“Wanneer een samenwerking wordt opgestart met de cliënt, wordt in eerste instantie een uitgebreid kennismakingsgesprek georganiseerd. Het is immers van groot belang dat een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen de advocaat en de cliënt.

Vervolgens wordt een assessment gemaakt van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Hoe is het vermogen gestructureerd? Is er sprake van een financieel onevenwicht tussen de beide partners? Wat vindt de cliënt belangrijk?

Nadat een duidelijk beeld werd bekomen van de wensen van de cliënt wordt met de cliënt overlopen welke de belangrijkste liabilities zijn en waarmee rekening dient te worden gehouden in het kader van het verdere bemiddelingsproces.

Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan de timing. Wat zijn de gevolgen van een lang en uitgebreid bemiddelingstraject? Is dit mogelijks nadelig voor de cliënt vanuit een vermogensrechtelijk perspectief? Welke impact heeft dit op de discussie omtrent de onderhoudsbijdrage tussen ex-echtgenoten enzovoort.

Tevens wordt de cliënt geadviseerd over wat een mogelijke uitkomst kan zijn van een procedure voor de rechtbank zodat de cliënt de outcome van de bemiddeling kan toetsen aan de potentiële outcome voor een rechtbank.

Tot slot kunnen we vanuit onze praktijkervaring adviseren over de praktische hindernissen van bepaalde regelingen en de zogenaamde “valkuilen” hiervan. Dit gaat bijvoorbeeld over problemen die we vaak zien terugkeren zoals discussie over de buitengewone kosten, de kinderrekening, het invullen van de verblijfsregeling enzovoort.

Aan het einde van het bemiddelingstraject wordt door de regelingsovereenkomst in detail doorgenomen en wordt nagegaan of de belangen van de cliënt optimaal gewaarborgd worden.”

KEYSER ADVOCATEN BIEDT UITKOMST

Keyser advocaten heeft een jarenlange ervaring in het onderhandelen en het voeren van procedures waar nodig.

Dankzij de vertrouwensrelatie met de advocaten kan in alle discretie worden nagegaan of de regeling die op tafel ligt de juiste is.

Blijkt deze regeling de belangen van de cliënt niet te dienen, worden alternatieve mogelijkheden voorgesteld die door de cliënt kunnen worden aangewend in het kader van de verdere gesprekken.

De cliënt kiest er voor om de tussenkomst van de advocaat al dan niet kenbaar te maken dan wel de advocaat uitsluitend achter de schermen te laten werken.

Als kantoor gespecialiseerd in het familierecht en familiaal vermogensrecht heeft Keyser advocaten in Antwerpen een ruime expertise opgebouwd in deze materie zodat ondersteuning kan worden geboden in het kader van onderhandelingen en indien nodig in het kader van een procedure voor de familierechtbank of het Hof van Beroep.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over echtscheiding of familierecht of wenst u een consultatie met bemiddelaars gespecialiseerd in echtscheidingen of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een echtscheiding.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen