Scheiden van een narcist

Samenleven met een partner die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis laat vaak diepe wonden na bij de andere partner. De persoonlijkheidsstoornis is initieel moeilijk te herkennen en kenmerkt zich door egoïsme, zelfbewondering, extreme jaloezie en een gebrek aan empathie en schuldgevoelens.

Personen met narcisme hebben veel moeite met afwijzing en kunnen soms agressief gedrag vertonen. Daarnaast is een narcist egocentrisch en machtswellustig. Wanneer een narcist een relatie aangaat, treedt deze zeer controlerend op en tracht hij of zij de niet-narcistische partner te domineren. Het is dan ook de intentie van de narcist om de andere partner zoveel als mogelijk aan hem of haar te binden en afhankelijk te maken. Doorheen de jaren raakt de niet-narcistische partner vaak geïsoleerd van vrienden en familie.

Scheiden van een narcist vergt een bijzondere aanpak.

Tijdens de onderhandelingen en de gesprekken bij de bemiddelaar, notaris of in de rechtbank, zal de narcistische partner alle mogelijke regelingen blokkeren of onrealistische eisen stellen. Hij of zij verkondigt dan de ene na de andere leugen, waardoor de andere partner vaak gefrustreerd achterblijft en zich niet gehoord voelt.

Keyser advocaten bouwde een bijzondere expertise op en begeleidt scheidingen waarbij de ene partij zich kenmerkt met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Wanneer de niet-narcistische partner, vaak na jarenlange twijfel, aangeeft te willen scheiden, aanvaardt de narcist dit vaak niet. Dat kan snel ontaarden in een conflict en markeert vaak het begin van een instabiele periode.

Als dit gebeurt, worden de kinderen vaak betrokken en ingezet als speelbal bij het conflict tussen de ouders. De narcist verwikkelt soms ook familie, vrienden, collega’s of zelfs de werkgever hierin. Op die manier tracht hij of zij de druk op de niet-narcistische partner te verhogen om zo de controle over hem of haar te behouden. De narcistische partner kan immers niet verkroppen dat zijn partner zonder hem of haar wenst verder te gaan.

Het herkennen van deze problematiek, maar ook het erkennen ervan, is van primordiaal belang om tot een goed resultaat te komen

BIJ EEN SCHEIDING VAN IEMAND MET EEN NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEID IS EEN ANDERE AANPAK NODIG EN JURIDISCHE BIJSTAND VERREIST.

Narcisten zijn erg sluw en meester-manipulators. Wanneer men zich onvoldoende bewust is van deze problematiek, dreigt men een geheel verkeerde inschatting te maken van de situatie waarin de partijen zich bevinden.

Dankzij een duidelijk actieplan krijgt de cliënt opnieuw perspectief. Zo voelt hij of zij zich voldoende gesterkt om na een lange periode van onzekerheid voor de eigen rechten, of die van de kinderen op te komen.

“Angst voor mogelijke acties van de narcist is een slechte raadgever. Grenzen afbakenen is een belangrijk wapen en dus van primordiaal belang in de strijd tegen de narcist. Deze grenzen worden samen met een eigen raadsman uitgewerkt terwijl er wordt bekeken hoe het leven er na de relatie kan uitzien.”

SAMEN MET DE CLIËNT WERKEN WE STAP PER STAP TOE NAAR EEN HELDERE REGELING, WAARIN VOORSPELBAARHEID EN DUIDELIJKHEID VOOROP STAAN.

De wijze waarop deze regeling tot stand komt, staat echter niet vast. Bij een scheiding verdient onderhandelen en bemiddelen steeds de voorkeur, maar wanneer een van de partners een narcist is, blijkt dit bijzonder moeilijk. Zijn de onderhandelingen niet succesvol en volgt een procedure? Dan moet men omzichtig omspringen met de manier waarop de problematiek voor een rechter wordt gebracht. Het probleem is vandaag namelijk nog onvoldoende gekend.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over het scheiden van een narcist? Wij helpen u graag verder bij het opstellen van een plan van aanpak, het aanvragen van en het verdere verloop van een echtscheiding. U kan rekenen op jarenlange ervaring en een gespecialiseerd advocaat die u ondersteunt bij elke stap.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen