Internationale echtscheiding

Een internationale echtscheiding heeft verregaande gevolgen. Voornamelijk het verblijf van de kinderen en de relocatie van het vermogen van partijen kunnen leiden tot pijnlijke conflicten tussen de echtgenoten. Proactief informatie inwinnen helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen.

Door de toenemende globalisering is er het laatste decennium een grote toename aan internationale relaties en internationale huwelijken. Professionele uitdagingen vormen veelal de grondslag voor een verhuis naar het buitenland. Voornamelijk bestemmingen als de Verenigde Staten, Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten (o.a. Abu Dhabi en Dubai), Singapore en Hong Kong zijn gegeerd als nieuwe thuisbasis. In Dubai bijvoorbeeld bestaat de bevolking voor nagenoeg 80% uit expats.

Wanneer partijen verwikkeld zijn in een internationale echtscheiding leiden voornamelijk het verblijf van de kinderen alsook de relocatie van het vermogen van partijen tot pijnlijke conflicten tussen de echtgenoten.

Wij helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen om conflicten te vermijden

Proactief en voorafgaand aan het vertrek naar het buitenland informatie inwinnen, helpt U dan ook bij het nemen van de juiste beslissingen en kan conflicten in de toekomst vermijden.

Werden voorafgaand aan het vertrek geen regelingen getroffen en ontstaat discussie tussen de partijen is de bijstand van een advocaat gespecialiseerd in het internationale familierecht van cruciaal belang.

Veel expat-scheidingen monden immers uit in een vechtscheiding omdat de gevolgen van de echtscheiding zoveel zwaarder zijn dan deze van een scheiding zonder internationale aspecten.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt omwille van het feit dat één van de echtgenoten er veelal voor kiest om terug te keren naar het thuisland wat ervoor zorgt dat een discussie ontstaat tussen de ouders omtrent het verblijf van de kinderen. De kinderen dienen immers ofwel mee te verhuizen naar het thuisland, ofwel in het expatland te blijven. Het komt dan ook voor dat de ouder die ervoor vreest om de kinderen te verliezen zich bezondigt aan parentale kinderontvoering.

Wij doorbreken de landsgrenzen
op weg naar een oplossing

Anderzijds zijn er diverse andere aspecten die de expat-scheiding bemoeilijken. Zo dient er een regeling getroffen te worden rond de alimentatie voor de kinderen dan wel voor een van de echtgenoten. Tevens dient vaak een regeling te worden getroffen betreffende de pensioenrechten die werden opgebouwd alsook de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen, waarbij de bezittingen en vermogensbestanddelen (bankrekeningen, verzekeringspolissen, effectenportefeuilles, onroerende goederen) van partijen zich vaak in verschillende landen bevinden.

Hierbij stelt de vraag zich naar de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Zowel de wetgeving van het thuisland als de wetgeving van het expat-land en de internationale wetgeving (verdragen, verordeningen etc..) spelen hierbij een rol.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over internationale echtscheiding of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationale echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen