Bemiddeling bij familieconflicten

In het kader van een familiaal conflict zijn partijen vaak niet enkel bezorgd om de financiële regeling, maar ook om het algemene welbevinden van de familie nadat het conflict werd beëindigd. Een bemiddelingstraject biedt hier ruimte voor.

Nadat een regeling werd getroffen, de bemiddelaar zijn werkzaamheden heeft beëindigd en de regeling werd bekrachtigd door de rechtbank, is de regeling definitief en liggen de aanspraken van elke partij vast.

Het bemiddelingsproces en de wijze waarop de dadingsovereenkomst wordt opgesteld, zijn dan ook van groot belang.

Een bemiddelaar richt zich op de gezamenlijke belangen van partijen, een advocaat wijdt zich toe aan de individuele belangen.

Wanneer een bemiddelaar onvoldoende aandacht besteedt aan de specifieke belangen van elke partij afzonderlijk, loopt men toch het risico dat alsnog een onevenwichtige regeling tot stand komt of dat een regeling wordt getroffen die in de praktijk onwerkbaar is.

Door gespecialiseerd advies in te winnen bij een eigen gekozen advocaat, kan dit vermeden worden. Zo is het mogelijk om een weloverwogen beslissing te nemen waarbij men er zeker van is dat alle mogelijke opties bestudeerd en onderzocht werden.

Voor de cliënt biedt dit de nodige gemoedsrust, waardoor de gesprekken bij de bemiddelaar in alle rust en sereniteit kunnen worden verdergezet. Ook de vertrouwensrelatie tussen de familieleden of partijen blijft zo gewaarborgd.

Keyser advocaten heeft jarenlang ervaring in het onderhandelen en het voeren van procedures waar nodig. Vanuit deze expertise verleent Keyser advocaten gespecialiseerd advies aan de partij die voor zichzelf informatie wenst te bekomen om zo het bemiddelingsproces te optimaliseren.

Keyser advocaten stelt in de praktijk al te vaak vast dat overeenkomsten worden gesloten waarbij een van de partijen achterblijft met gemengde gevoelens. Bij bemiddeling hebben alle partijen immers dezelfde bemiddelaar die enkel doelgerichte suggesties of voorstellen formuleert die de belangen van alle partijen behartigt. Uiteraard komen niet alle opties even uitgebreid aan bod.

De taak van een bemiddelaar bestaat er dan ook niet uit om partijen te adviseren over hun individuele belangen, maar om een overeenkomst te bereiken die voor alle partijen werkt.

Julie Borms (vennoot) vertelt meer over de werkwijze: “Dankzij de vertrouwensrelatie met de eigen advocaat, kan er in alle discretie nagegaan worden of de regeling die op tafel ligt, de juiste is. Blijkt deze regeling de belangen van onze cliënt niet te dienen, dan stellen we alternatieve mogelijkheden voor die de cliënt kan aanwenden in het kader van de verdere gesprekken. Niet onbelangrijk: de cliënt kiest ervoor om de tussenkomst van de advocaat kenbaar te maken, of de advocaat uitsluitend achter de schermen te laten werken.”

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN EEN ADVOCAAT NAAST BEMIDDELING?

Zodra een samenwerking wordt opgestart met de cliënt, organiseren we in eerste instantie een uitgebreid kennismakingsgesprek. Het is van groot belang dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de advocaat en de cliënt. We maken een assessment van de huidige situatie van de cliënt. Hoe is het vermogen gestructureerd? Is er sprake van een financieel onevenwicht tussen de familieleden? Wat vindt de cliënt belangrijk?

Nadat we een duidelijk beeld krijgen van de wensen van de cliënt, overlopen we samen de belangrijkste liabilities waarmee we rekening dienen te houden in het kader van het verdere bemiddelingsproces.

Zo besteden we in het bijzonder aandacht aan de timing en de mogelijke gevolgen van een lang en uitgebreid bemiddelingstraject. We stellen ons onder meer de vraag of dit mogelijks nadelig kan zijn voor de cliënt vanuit een vermogensrechtelijk perspectief, enzovoort.

Daarnaast adviseren we de cliënt over de mogelijke uitkomsten van een procedure voor de rechtbank zodat hij of zij de outcome van de bemiddeling kan toetsen aan de potentiële outcome voor een rechtbank.

Tot slot adviseren we de cliënt vanuit onze praktijkervaring over de praktische hindernissen van bepaalde regelingen en de zogenaamde “valkuilen” hiervan. Dit gaat bijvoorbeeld over problemen die we vaak zien terugkeren in de praktijk.

Aan het einde van het bemiddelingstraject wordt de dadingsovereenkomst of regelingsovereenkomst in detail doorgenomen en gaan we na of de belangen van de cliënt optimaal gewaarborgd worden.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over echtscheiding of familierecht of wenst u een bemiddeling met advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen