Draagmoederschap in België

Het Belgische recht kent tot op de dag van vandaag geen specifieke wettelijke regeling voor draagmoederschap. Bij gebrek aan juridische omkadering dienen wensouders en draagmoeders zich onder meer te beroepen op het bestaande afstammings-, adoptie-, verbintenissen- en strafrecht. Het ontbreken van specifieke regels kan echter dramatische gevolgen hebben, zoals in de befaamde zaak ‘Baby D’.

In het nieuwe VRT programma “Draagmoeders”, vroeg journaliste Annemie Struyf onze opinie over het ontbreken van een wettelijk kader en peilden naar onze praktijkervaring over de mogelijke juridische oplossingen. Bekijk de volledige video hier:

In de Verenigde Staten bestaat er daarentegen wel een veelheid aan regelgeving omtrent de draagmoederschapsprojecten. In Amerika is het dan ook mogelijk om de afstammingsbanden tussen de wensouders en het kind al voorafgaandelijk aan de geboorte vast te leggen zodat de draagmoeder en diens eventuele echtgenoot voorafgaandelijk aan de geboorte reeds afstand doet van enige afstammingsband ten opzichte van het kind. De regelgeving wordt op staatsniveau vastgelegd waarbij sommige Staten een gunstige regelgeving hebben voor alle koppels en sommige Staten discrimineren op basis van de hoedanigheid van de wensouder.

Californië is zondermeer de staat met de meest gunstige regelgeving voor een “gestational surrogacy”-project of hoogtechnologisch draagmoederschap. Hierbij heeft het kind geen biologische band met de draagmoeder en wordt bij de draagmoeder een embryo ingeplant samengesteld uit een eicel en zaadcel van de wensouders dan wel een eicel of zaadcel van een donor.

[presto_player id=1803]

Een gespecialiseerde advocaat is een grote meerwaarde in een draagmoederschapstraject

Draagmoederschap heeft als voordeel dat de wensouders voor zover als mogelijk een biologische band kunnen hebben met het kind en een mogelijkheid hebben om betrokken te zijn bij het verwezelijken van de kinderwens van het moment van de conceptie en alzo kunnen toeleven naar de geboorte.

Vele ouders die jarenlang hebben gewacht op een adoptiekindje zonder succes, hebben eveneens meer en meer interesse in de mogelijkheid om een draagmoederproject op te starten.

Het opstarten van een (internationaal) draagmoederproject is evenwel een complexe aangelegenheid waar een gespecialiseerde advocaat een grote meerwaarde kan bieden en ervoor kan zorgen dat de wensouders naar de geboorte van hun kindje en diens thuiskomst kunnen toeleven.

Vanaf het prille begin van de kinderwens van de wensouders is het dan ook van belang om een persoonlijk traject uit te werken. Dit begint steeds met een duidelijk begrip van het draagmoederschap en de juridische gevolgen ervan. Vervolgens wordt een stappenplan opgemaakt aan de hand van de wensen van de ouders waarna de zoektocht naar een geschikte draagmoeder begint. In de Verenigde Staten zijn er diverse bemiddelingsbureau’s die wensouders in contact brengen met draagmoeders. Vanuit onze ervaring kunnen de voor- en nadelen van een samenwerking met een bepaalde organisatie delen met de wensouders en hen ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissing. Vervolgens bieden onze gespecialiseerde advocaten ondersteuning aan de wensouders bij de administratieve en juridische afwikkeling van de draagmoederschap. Zo begeleiden wij het dossier tot aan de definitieve vaststelling van de afstammingsband tussen het kind en de wensouders in het thuisland.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over draagmoederschap of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in draagmoederschap of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder met juridische ondersteuning rond draagmoederschap.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen