Advocaat echtscheiding

Internationale echtscheidingen
Een internationale echtscheiding heeft verregaande gevolgen. Voornamelijk het verblijf van de kinderen en de relocatie van het vermogen van partijen kunnen leiden tot pijnlijke conflicten tussen de echtgenoten. Proactief informatie inwinnen helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen.
MEER INFO
Echtscheiding
Wanneer de knoop is doorgehakt, wordt het verloop van de echtscheidingsprocedure bepaald. Dit is geheel afhankelijk van de houding van de echtgenoten, wensen zij overeen te komen of dient één van de echtgenoten zijn recht te halen in samenspraak met de echtscheidingsadvocaat voor de familierechtbank.
MEER INFO
Bemiddeling bij echtscheiding
Bij het uit elkaar gaan zijn koppels veelal niet alleen bezorgd om de financiële regeling, maar ook om het algemene welbevinden van het gezin na de echtscheiding. Een bemiddelingstraject biedt hier ruimte voor.
MEER INFO
Divorce planning
Voorafgaand aan de beslissing om te scheiden, kan u een proactief advies van een gespecialiseerd advocaat inwinnen. Dit advies handelt over do’s-and-don’ts en over de voorbereidingen die u moet treffen. Veelal heeft dit een grote meerwaarde na de opstart van de procedure.
MEER INFO
Co-ouderschap

Co-ouderschap of de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag betekent dat de ouders samen dienen te beslissen over de belangrijkste topics met betrekking tot het onderhoud en de opvoeding van de kinderen.
Zo bijvoorbeeld wat de inschrijving van de kinderen betreft op een bepaald adres of in een bepaalde school, welke medische behandelingen opportuun zijn enzovoort.

MEER INFO
Alimentatie
Alimentatie of onderhoudsgeld ten behoeve van kinderen is vaak een brandend topic in het kader van een echtscheiding of scheiding. Wanneer de ouders niet langer samenleven, dient dan ook te worden nagegaan of er al dan niet een onderhoudsgeld of alimentatie dient te worden betaald door de ene ouder aan de andere ouder.
MEER INFO
Kinderontvoering
Kinderontvoering door een van beide ouders – parentale kinderontvoering – heeft een grote impact op het kind en de ouder die achterblijft. Alles moet in het werk gesteld worden om dit te voorkomen. Als er sprake is van ontvoering, is teruggeleiding aan de orde.
MEER INFO
Voogdij

Voogdij wordt doorgaans aangevraagd door grootouders of familieleden van een minderjarig kind waarvan beide ouders zijn overleden.
Dergelijke situaties zijn doorgaans zowel emotioneel, praktisch als juridisch complex en behoeven steeds een persoonlijke begeleiding.

MEER INFO
Samenwonen
Uit elkaar gaan heeft voor koppels die samenwonen zonder huwelijkscontract even verstrekkende gevolgen als voor koppels die gehuwd zijn. De bijstand van een advocaat kan nodig zijn om een scenario uit te werken dat financiële en familiale zekerheid biedt. Maar wat als koppels die wettelijk of feitelijk samenwonen scheiden? En wat als er alleen sprake is van feitelijke samenwoning?
MEER INFO
Scheiden van een narcist
Wanneer de knoop is doorgehakt, wordt het verloop van de echtscheidingsprocedure bepaald. Dit is geheel afhankelijk van de houding van de echtgenoten, wensen zij overeen te komen of dient één van de echtgenoten zijn recht te halen in samenspraak met de echtscheidingsadvocaat voor de familierechtbank.
MEER INFO

Wanneer partners overwegen om een punt te zetten achter hun huwelijk, wensen zij veelal een eerste pro-actief advies van een gespecialiseerde advocaat vooraleer definitieve keuzes te maken. Een scheiding heeft immers niet enkel emotionele maar ook financiële en fiscale gevolgen voor de echtgenoten. Het is dan ook belangrijk om hiervan een duidelijk beeld te hebben voorafgaand aan het inzetten van de echtscheiding. Tevens moet er een keuze gemaakt worden tussen een echtscheidingsprocedure bij onderling akkoord dan wel een echtscheidingsprocedure waarbij partijen hun vorderingen voorleggen aan de familierechter met oog op een beslissing.

Advocaat bij een echtscheiding: een noodzaak

Wanneer partners onderling tot een overeenkomst kunnen komen zonder dat de rechter een beslissing moet nemen, is het de taak van de advocaat om zijn cliënt nauwgezet te informeren over zijn rechten en plichten conform de wet zodat een partij steeds een afweging kan maken tussen rechten en gunsten evenals plichten en goodwill. Zodoende kunnen cliënten weloverwogen keuzes maken in elke stap van hun traject.

Zelfs als er geen sprake is van een conflict of vechtscheiding blijft het uit elkaar gaan vaak een complexe aangelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke aankopen zoals vastgoed, een familiaal vermogen of aandelen in een onderneming. Belangrijker nog wanneer er kinderen in beeld zijn. Desgevallend dient er ook met hun emoties rekening gehouden te worden.
Wanneer de zaak gepleit dient te worden voor de familierechter omdat een akkoord geen optie is, dient de advocaat enkel de rechten van zijn cliënt te verdedigen waarbij een strategische argumentatie uitgewerkt wordt om de rechter te overtuigen van een gunstige beslissing. Hierbij is persoonlijke aandacht voor de cliënt met een uitgebreide dossier kennis van doorslaggevend belang.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen