Erfenis

Internationaal erfrecht
De verdeling van een internationale erfenis brengt bijkomende vragen en moeilijkheden met zich mee. De relocatie van het vermogen van de erfenis is juridisch vaak een complexe aangelegenheid
MEER INFO
Erfrecht
Vaak ontstaan er in families pijnlijke conflicten door discussies over de nalatenschap van een overleden familielid. Indien er geen onderling akkoord bereikt kan worden
MEER INFO
Nalatenschap
Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn de passief en actief bestanddelen ofwel de schulden en bezittingen die in het vermogen van de overledene (de erflater) aanwezig zijn op het ogenblik van zijn overlijden.
MEER INFO

Ontmoet
onze advocaten

Onze missie bestaat erin om een passende oplossing uit te werken die rekening houdt met uw persoonlijke noden.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen