+32 3 501 99 96       phone email
Home - Advocaat echtscheiding - Kinderontvoering

KINDERONTVOERING

kinderontvoering

Kinderontvoering door een van beide ouders – parentale kinderontvoering – heeft een grote impact op het kind en de ouder die achterblijft. Alles moet in het werk gesteld worden om dit te voorkomen. Als er sprake is van ontvoering, is teruggeleiding aan de orde.

Elk jaar zijn er ongeveer 400 dossiers inzake ontvoering van het kind door de ouder. Twee derde van deze dossiers betreffen effectieve ontvoeringen. De overige zijn preventieve dossiers. Tijdens een eerste bespreking informeren wij onze cliënten over de mogelijke acties die ze kunnen ondernemen. Zo nodig nemen wij contact op met de instanties die hulp kunnen verlenen.

INTERNATIONALE PARENTALE KINDERONTVOERING

We spreken van internationale parentale kinderontvoering wanneer een van de ouders het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een ander land overbrengt met intentie om het kind niet meer terug te brengen. Dit houdt in dat er een onderscheid bestaat tussen internationale parentale kinderontvoering en een internationale vakantie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder.

kinderontvoering

Elk kind heeft recht op een thuis. Wij begeleiden ouders op de juridische weg hiernaartoe

Wanneer er een dreigend gevaar bestaat
voor internationale parentale kinderontvoering
kunnen er preventieve maatregelen getroffen worden.

OUDERVERSTORING VOORKOMEN

In geval van parentale kinderontvoering moet een procedure opgestart worden tot teruggeleiding. Het is hierbij van groot belang dat het kind zo spoedig mogelijk opnieuw contact heeft met de achtergebleven ouder. Het komt immers vaak voor dat de ouder-ontvoerder het kind tracht te vervreemden van de andere ouder. Dat kan leiden tot het parental alienation syndrome (ouderverstotingssyndroom of oudervervreemdingssyndroom).

CONTINUÏTEIT VERZEKEREN

Bij internationale parentale kinderontvoering is het van belang dat het leven van het kind in het thuisland niet onderbroken wordt zodat de schoolloopbaan en andere activiteiten niet in het gedrang komen.

HULP VAN BREED NETWERK

Keyser advocaten beschikt over een breed netwerk van contacten die hulp verlenen bij het vinden van het kind dat nog niet gelokaliseerd werd en bij de teruggeleiding. Indien de situatie het toelaat, proberen we bij teruggeleiding altijd eerst te onderhandelen met beide ouders in de hoop tot een minnelijke regeling te komen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Wanneer er een dreigend gevaar bestaat voor internationale parentale kinderontvoering kunnen er preventieve maatregelen getroffen worden. We brengen de zaak dan voor de familierechter met verzoek om een verbod uit te spreken om het land nog te verlaten met de minderjarige.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over internationale echtscheiding of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationale echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

Stefanie Keyser en Julie Borms
MENU