Kinderontvoering

Kinderontvoering door een van beide ouders – parentale kinderontvoering – heeft een grote impact op het kind en de ouder die achterblijft. Alles moet in het werk gesteld worden om dit te voorkomen. Als er sprake is van ontvoering, is teruggeleiding aan de orde.

Elk jaar zijn er ongeveer 400 dossiers inzake ontvoering van het kind door de ouder. Twee derde van deze dossiers betreffen effectieve ontvoeringen. De overige zijn preventieve dossiers. Tijdens een eerste bespreking informeren wij onze cliënten over de mogelijke acties die ze kunnen ondernemen. Zo nodig nemen wij contact op met de instanties die hulp kunnen verlenen.

Elk kind heeft recht op een thuis. Wij begeleiden ouders op de juridische weg hiernaartoe

INTERNATIONALE PARENTALE KINDERONTVOERING

We spreken van internationale parentale kinderontvoering wanneer een van de ouders het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een ander land overbrengt met intentie om het kind niet meer terug te brengen. Dit houdt in dat er een onderscheid bestaat tussen internationale parentale kinderontvoering en een internationale vakantie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder.

OUDERVERSTORING VOORKOMEN

In geval van parentale kinderontvoering moet een procedure opgestart worden tot teruggeleiding. Het is hierbij van groot belang dat het kind zo spoedig mogelijk opnieuw contact heeft met de achtergebleven ouder. Het komt immers vaak voor dat de ouder-ontvoerder het kind tracht te vervreemden van de andere ouder. Dat kan leiden tot het parental alienation syndrome (ouderverstotingssyndroom of oudervervreemdingssyndroom).

Wanneer er een dreigend gevaar bestaat voor internationale parentale kinderontvoering kunnen er preventieve maatregelen getroffen worden.
CONTINUÏTEIT VERZEKEREN

Bij internationale parentale kinderontvoering is het van belang dat het leven van het kind in het thuisland niet onderbroken wordt zodat de schoolloopbaan en andere activiteiten niet in het gedrang komen.

HULP VAN BREED NETWERK

Keyser advocaten beschikt over een breed netwerk van contacten die hulp verlenen bij het vinden van het kind dat nog niet gelokaliseerd werd en bij de teruggeleiding. Indien de situatie het toelaat, proberen we bij teruggeleiding altijd eerst te onderhandelen met beide ouders in de hoop tot een minnelijke regeling te komen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Wanneer er een dreigend gevaar bestaat voor internationale parentale kinderontvoering kunnen er preventieve maatregelen getroffen worden. We brengen de zaak dan voor de familierechter met verzoek om een verbod uit te spreken om het land nog te verlaten met de minderjarige.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over kinderontvoering of (internationaal) familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in kinderontvoering of (internationaal) familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder met juridische ondersteuning rond kinderontvoering.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen