Internationaal erfrecht

De verdeling van een internationale erfenis brengt bijkomende vragen en moeilijkheden met zich mee. De relocatie van het vermogen van de erfenis is juridisch vaak een complexe aangelegenheid. Proactief informatie inwinnen helpt U bij het nemen van de juiste beslissingen.

Door de toenemende globalisering verhuizen meer en meer gezinnen naar het buitenland. Jonge gezinnen vertrekken met oog op aantrekkelijke inkomsten, partners met een internationale achtergrond gaan opzoek naar de optimale plaats om hun leven verder te zetten en gepensioneerden vertrekken om te genieten van een beter klimaat of gaan opzoek naar fiscaal gunstige belastingregimes in het buitenland.

Wij doorbreken de landsgrenzen op weg naar een oplossing

Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internationale nalatenschappen zijn complex en geven dan ook vaak aanleiding tot conflict tussen de verschillende erfgenamen. Desgevallend dienen de mogelijkheden van internationale bemiddeling onderzocht te worden. Anderzijds dient het toepasselijk recht bepaald te worden aan de hand van de nationale en internationale spelregels. In geval bemiddeling geen uitkomst kan bieden, dient voorts de bevoegde rechter bepaald te worden.

Dit alles houdt evenwel in dat de huwelijken, echtscheidingen en erfenissen juridisch alsmaar complexer worden. Daarom zijn wij er als uw advocaat wanneer het gaat over internationaal erfrecht, een erfenis of een nalatenschap in het buitenland.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over internationaal erfrecht of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationaal erfrecht of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder met juridische ondersteuning rond internationaal erfrecht.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen