Samenwonen

Uit elkaar gaan heeft voor koppels die samenwonen zonder huwelijkscontract even verstrekkende gevolgen als voor koppels die gehuwd zijn. De bijstand van een advocaat kan nodig zijn om een scenario uit te werken dat financiële en familiale zekerheid biedt. Sedert 1 januari 2000 bestaat de mogelijkheid om wettelijk samen te wonen. Maar wat als koppels die wettelijk of feitelijk samenwonen scheiden? En wat als er alleen sprake is van feitelijke samenwoning?

WETTELIJK SAMENWONEN

Wettelijk samenwonen vereist de overhandiging van een geschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het aantal koppels dat vandaag kiest voor de wettelijke samenwoning (wettelijk samenwonen) is even talrijk als het aantal koppels dat in het huwelijk treedt. De nood aan verdere regelgeving rond wettelijke samenwoning is dan ook groot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenlevingscontract waarbij een advocaat de betrokkenen in kan bijstaan.

Sinds de oprichting van de familierechtbank in september 2014 is de procedure voor de wettelijke samenwoners die uit elkaar wensen te gaan, vereenvoudigd. De wetgever heeft ook bijkomende regelgeving ingevoegd ter bescherming van de wettelijke samenwoners, onder meer op het vlak van erfrechten en registratierechten bij overname van de gezinswoning door een van de partners.

Ook wanneer niet alles juridisch is afgebakend, helpen wij u om uw recht te halen

FEITELIJK SAMENWONEN

Feitelijk samenwonen vraagt geen formaliteiten. Het aantal feitelijke samenwoners valt vanzelfsprekend moeilijker te meten. Toch zijn er ook veel koppels die kiezen voor deze weinig gereguleerde vorm van samenwonen.

Bij de beëindiging van hun relatie, wensen ook feitelijke samenwoners het uit elkaar gaan juridisch vast te leggen in overleg met hun advocaat, zeker wanneer er gezamenlijk kinderen zijn of een koopwoning. Sinds de oprichting van de familierechtbank in september 2014 kunnen feitelijke samenwoners de familierechter verzoeken om een regeling op te leggen voor hun eventuele kinderen en om in het belang van het gezin bepaalde dringende maatregelen tussen de partners te treffen.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over samenwonen of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in samenwonen of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder met juridische ondersteuning rond samenwonen.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen