Afstamming

Draagmoederschap
Het opstarten van een (internationaal) draagmoederproject is een complexe aangelegenheid waarvoor tot op heden in België geen wettelijk kader bestaat. Keyser advocaten kan een grote meerwaarde bieden en ervoor zorgen dat de wensouders naar de geboorte van hun kindje en diens thuiskomst kunnen toeleven.
MEER INFO
Vaderschap
De juridische vader is niet altijd de biologische vader van het kind. Als daarover onenigheid bestaat, kan de afstamming langs vaderszijde via gerechtelijk weg worden
MEER INFO
Adoptie
Adoptie heeft ingrijpende gevolgen voor wie adopteert (de adoptant) en voor wie geadopteerd wordt (de geadopteerde). Adoptie kan de vorm van ‘volle adoptie’
MEER INFO

Ontmoet
onze advocaten

Onze missie bestaat erin om een passende oplossing uit te werken die rekening houdt met uw persoonlijke noden.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen