Vaderschap erkennen of betwisten

De juridische vader is niet altijd de biologische vader van het kind. Als daarover onenigheid bestaat, kan de afstamming langs vaderszijde via gerechtelijk weg worden vastgesteld of ontkend.

Recent sociologisch onderzoek beweert dat 75% van de mannen en 25% van de vrouwen ‘vreemdgaan’. Als er kinderen uit deze overspelige relatie worden geboren, brengt dit veelal problemen rond de afstamming met zich mee. De juridische vader van het kind is immers niet altijd de biologische vader. Keyser Advocaten in Antwerpen helpt u verder in het geval van erkenning vaderschap of betwisting vaderschap.

Stemmen de biologische en juridische realiteit niet overeen? Wij staan u bij om dit uit te klaren

BIOLOGISCH VERSUS JURIDISCH VADERSCHAP

Er is een groot verschil tussen het biologisch vaderschap en het juridisch vaderschap. Als een vader overgaat tot betwisting vaderschap of erkenning vaderschap, moet er rekening gehouden worden met een aantal elementen, zoals: heeft de vader het kind erkend (voor niet-gehuwde ouders), heeft het kind bezit van staat t.o.v. zijn vader, wat primeert er in het belang van het kind enz.

DNA-TEST

De resultaten van de DNA-test kunnen zekerheid bieden over het biologisch vaderschap en vormen een cruciaal element in de beoordeling van het juridisch vaderschap. Als de moeder niet vrijwillig meewerkt aan de afname van de DNA-test bij het kind, kan de DNA-test afgedwongen worden door middel van een procedure die gevoerd wordt voor de bevoegde familierechter. Indien hij dit opportuun acht, zal de rechter een geneesheer aanduiden die de DNA-test uitvoert.

BEHOEFTE AAN ZEKERHEID

Wanneer een vader twijfelt aan zijn vaderschap is het om diverse redenen belangrijk om hierover zo snel mogelijk zekerheid te krijgen, niet alleen om emotionele redenen maar ook omwille van de juridische gevolgen van het vaderschap. Het vaderschap heeft gevolgen voor de onderhoudsverplichting van de vader, de deelname in de buitengewone kosten van het kind, het ouderlijk gezag over het kind, het omgangsrecht met het kind evenals de erfrechten of zelf onderhoudsplichten van het kind tegenover de vader.

NAAMSVERKLARING

Na nietigverklaring of bevestiging van het vaderschap door de rechtbank volgt veelal de vraag naar de mogelijkheid om de naam van het kind te veranderen. De vraag voor naamsverandering wordt voorgelegd aan de Federale Overheidsdienst Justitie.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over vaderschap of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in vaderschap of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder met juridische ondersteuning rond vaderschap.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen