+32 3 501 99 96       phone email

VOOGDIJ

Voogdij wordt doorgaans aangevraagd door grootouders of familieleden van een minderjarig kind waarvan beide ouders zijn overleden.

Dergelijke situaties zijn doorgaans zowel emotioneel, praktisch als juridisch complex en behoeven steeds een persoonlijke begeleiding. Door een jarenlange ervaring en vakkennis van gespecialiseerde advocaten weet Keyser advocaten in Antwerpen knelpunten in zulke dossiers snel te detecteren wat kostbare tijd en middelen bespaart.

voogdij

WAAR IS EEN VOOGD VERANTWOORDELIJK VOOR ?

In principe neemt een voogd alle verantwoordelijkheden over die ouders traditioneel voor hun rekening nemen. De voogd is onder meer verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, het voorzien in ouderlijke plichten en het beheren van de goederen van het kind. Zo moet de voogd er bijvoorbeeld op toezien dat de minderjarige gepast onderwijs en medische zorgen krijgt.

Onze advocaten
staan u bij met al uw vragen
en bezorgdheden rond voogdij.

BEËINDIGEN VAN DE VOOGDIJ

Voogdij kan op verschillende manieren beëindigd worden. In principe eindigt de voogdij op het ogenblik dat het kind meerderjarig wordt. Er kunnen zich tijdens de minderjarigheid evenwel complexe situaties voordoen:

  • de voogd komt te overlijden
  • de voogd kan zijn functies neerleggen. In zulke gevallen is er een opzeggingstermijn van twee maanden van toepassing
  • de minderjarige kan geadopteerd worden
voogdij

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over voogdij of familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in voogdij of familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u graag verder met juridische ondersteuning rond voogdij.

Stefanie Keyser en Julie Borms