Advocaat versterkt onderhandelingspositie in echtscheiding of familieconflict

Dit artikel is tot stand gekomen in partnership met De Tijd. Lees het artikel hieronder of in De Tijd

Echtscheiding of familieconflict? Via een bemiddelaar komt u misschien sneller tot een onderling akkoord. Maar in de praktijk blijven mensen na de initiële opluchting nog al te vaak met gemengde gevoelens achter. ‘Had ik toch maar wat meer doorgeduwd.’ Een eigen advocaat helpt u (achter de schermen) wél uw individuele belangen te verdedigen, voor u te onderhandelen en op alternatieve oplossingen te wijzen. Zeker bij grotere vermogens is dat een must.

De meeste koppels scheiden met onderlinge toestemming. Dit betekent dat ze samen afspraken maken over het uit elkaar gaan. Als het niet lukt om een regeling te treffen, dan hakt een rechtbank de knopen door. ‘Maar zo’n procedure kan jaren duren. Als u tegelijk een bedrijf of een praktijk runt, uw aandacht wil schenken aan de kinderen en ook nog een drukke sociale agenda hebt, dan is dat een afmattende evenwichtsoefening’, vertelt Julie Borms, partner bij Keyser advocaten. ‘Bovendien is er bij een rechterlijke tussenkomst weinig zekerheid over de uitkomst. Het is moeilijk in te schatten wat de best- en worstcasescenario’s zijn, en hoe de afwikkeling uw vermogen zal treffen.’

Onderling akkoord

Het is dan ook begrijpelijk dat de meeste koppels naar zekerheid streven en een onderling akkoord nastreven met een clean break. Dat gaat sneller en biedt zekerheid over de uitkomst. Alleen neemt u best niet té overhaast beslissingen. ‘Een echtscheiding treft u in het hart en in de portefeuille. Het is dan ook logisch dat de meeste mensen snel een punt willen zetten achter de echtscheiding of een ander familieconflict en aan een nieuw hoofdstuk willen beginnen. Alleen: een overhaast getroffen regeling lucht aanvankelijk misschien op, maar op termijn bestaat het risico dat u met gemengde gevoelens achterblijft’, vervolgt Julie Borms. ‘We zien in onze praktijk helaas al te vaak mensen jaren na hun echtscheiding aankloppen om advies. Achteraf gezien bleek de overeenkomst toch niet helemaal fair, of werd er niet genoeg doorgeduwd om een evenwichtigere regeling te bekomen. Daarom is gepersonaliseerd advies van een eigen advocaat ontzettend belangrijk voor en tijdens de onderhandelingen.’

 

Een advocaat versterkt niet alleen uw onderhandelingspositie: hij of zij beschikt ook over de expertise om creatieve oplossingen aan te reiken

Julie Borms, partner bij Keyser advocaten

 

Creatieve oplossingen

Bij bemiddeling hebben alle partijen dezelfde bemiddelaar. Die formuleert enkel suggesties of voorstellen die de belangen van alle partijen behartigen. Uiteraard komen niet alle opties even uitgebreid aan bod. De taak van een bemiddelaar bestaat er dan ook niet in om partijen (en/of hun vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen) te adviseren over hun individuele belangen, maar om een deal te bereiken die voor alle partijen kan werken. ‘Cliënten kunnen opteren voor een gezamenlijke bemiddelaar, maar de rol van een eigen raadsman valt zeker niet te onderschatten.. Zeker als het om grote, internationale of complexe vermogens gaat’, vertelt Julie Borms. ‘Een advocaat versterkt niet alleen – schouder aan schouder met uw andere vertrouwenspersonen – uw onderhandelingspositie in elke stap van het proces: hij of zij beschikt ook over de expertise om creatieve oplossingen aan te reiken. Oplossingen waaraan u of een bemiddelaar niet denken of die een rechtbank niet kan opleggen, maar die de andere partij wel kunnen overtuigen om water bij de wijn te doen.’

Maatwerk achter de schermen

De inzet van een advocaat is maatwerk. ‘We maken een beeld op van het vermogen en brengen het toekomstperspectief van de cliënt in kaart. Kan u bijvoorbeeld nog steeds vervroegd op pensioen als we overeenkomst X, Y of Z bereiken? Hoe is de cashflow van de onderneming? Zijn er schenkingen geweest? Enzovoort. Daarvoor werken we nauw samen met de toegewijde private banker, notaris, boekhouder, fiscalist of andere vertrouwenspersonen van de cliënt. Daarnaast maken we ook een schets van de (mogelijke) wensen van de andere partner. ‘Na dit assessment begeleiden en adviseren we de cliënt dan bij de onderhandelingen, in team met de andere vertrouwenspersonen. Bij families met grote vermogens is discretie belangrijk. Daarom blijven we meestal achter de schermen werken, zonder dat de andere partner weet heeft van onze tussenkomst.’

Zekerheid inbouwen

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt evenzeer voor de afwikkeling van een familieconflict of echtscheiding. ‘Vermogenden zijn vaak gefocust op successieplanning. Wat als ik er (plots) niet meer ben? Wat gebeurt er dan met mijn vermogen? Of hoe kan ik de controle behouden als ik een schenking doe aan de kinderen? Die zaken staan meestal helemaal op punt. Helaas stellen ze zich echter veel minder de vraag: wat gebeurt er met het vermogen en mijn financiële zekerheid als ik ga scheiden? Daarover hangt vaak nog een taboe’, stelt Julie Borms vast.

‘Ook al is alles koek en ei: een open gesprek en duidelijke afspraken hierover geven gemoedsrust en zekerheid. Wat als een van ons zijn of haar carrière on hold zet, bijvoorbeeld om meer bij de kinderen te zijn? Wat als een van de partners een succesvol bedrijf opstart en er grote economische verschillen in de relatie ontstaan? Welke financiële gevolgen heeft dat bij een scheiding? Bij ultravermogenden en in landen waar de wetgever daar oog voor heeft, zoals in Duitsland, is divorce planning al de normaalste zaak ter wereld. We maken voor de meeste uitlopende zaken contracten en overeenkomsten op, maar hiervoor nog veel te weinig. Dat kan tot erg onaangename verrassingen leiden als het tot een scheiding komt.’

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp kan u ons kantoor steeds contacteren.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen