De waarde van professioneel advies bij complexe ouderschapstrajecten

Alexander en Elizabeth huwen en krijgen een dochtertje Virginie. Enkele jaren later verwelkomen zij ook een zoontje, Olivier. Samen vormen zij het klassieke gezin zoals dit decennialang de regel was in onze samenleving. Vandaag stellen we vast dat een gezin zich niet langer laat herleiden tot een man en een vrouw die in het huwelijk treden en enkele jaren later ouder worden. De familiale structuur wordt dan ook steeds meer divers, het ouderschap meer complex.

Dit vindt niet enkel haar oorzaak in het feit dat ongeveer de helft van alle koppels uit elkaar gaat, waarna nieuw samengestelde gezinnen worden gevormd. Er zijn ook heel wat koppels voor wie het ouderschap geenszins een evidentie is. Koppels worden geconfronteerd met onvruchtbaarheid of zijn van nature uit niet in de mogelijkheid om samen een kind te krijgen. Anderen kiezen er dan weer voor om alleen ouder te worden.

Vaak leggen deze wensouders zich niet neer bij de onmogelijkheid om ouder te worden. Zij ondergaan fysiek en emotioneel belastende medische behandelingen of doorlopen een adoptieprocedure.

Sinds enkele jaren vinden zij echter ook steeds vaker de weg naar het donorschap en het draagmoederschap.

De wetgeving hieromtrent is, in tegenstelling tot wat geldt voor de medisch begeleide voortplanting en adoptie, nog steeds onbestaande.

Het is dan ook van primordiaal belang om voorafgaand aan het nemen van bepaalde initiatieven rond donorschap of draagmoederschap gespecialiseerd advies in te winnen.

Wensouders zijn vaak verblind door de mogelijke invulling van hun jarenlange kinderwens en staan onvoldoende stil bij de vele valkuilen van een dergelijk traject.

Het bestaan van allerlei websites waarop wensouders en donors genetisch materiaal kunnen uitwisselen, beurzen die worden georganiseerd rond draagmoederschap alsook de televisieprogramma’s die worden uitgezonden, lijken de eenvoud van een dergelijk traject alleen maar te bevestigen. Nochtans kunnen er heel wat problemen opduiken wanneer men onvoorzichtig te werk gaat.

Keyser advocaten begeleidt haar cliënten in het zorgvuldig plannen van een ouderschapstraject.

“We begeleiden cliënten in hun wens om ouder te worden. Dat veronderstelt een groot vertrouwen. Belangrijk is dat onze cliënten een duidelijk beeld krijgen van wat kan en niet kan, welke risico’s gepaard gaan met een bepaald traject en op welke wijze eventuele risico’s kunnen worden vermeden.

Dankzij onze jarenlange praktijkervaring kunnen we een dergelijk totaalbeeld bieden aan onze cliënten.

Afhankelijk van hun specifieke wensen en bezorgdheden gaan we samen met hen op zoek naar eventuele oplossingen of alternatieven, zodat een zo sluitend mogelijk en passend ouderschapsplan kan worden opgemaakt.

Een dergelijk traject gaat vaak gepaard met heel wat spanningen. We vinden het dan ook erg belangrijk om de cliënten zoveel als mogelijk bij te staan en te ontzorgen” aldus Julie Borms, vennoot bij Keyser advocaten.

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp kan u ons kantoor steeds contacteren.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen