Internationale relaties en internationale huwelijken

Door de toenemende globalisering is er een sterke toename aan internationale relaties en internationale huwelijken. Steeds meer gezinnen vertrekken voor het werk naar het buitenland met oog op aantrekkelijke inkomsten. Vooral bestemmingen als Dubai, Singapore en Hong Kong zijn bijzonder gunstig voor expats. In Dubai bijvoorbeeld bestaat 80% van de residenten uit expats. Keyser advocaten behandelt jaarlijks een aanzienlijk aantal internationale echtscheidingsdossiers; waaronder veelal expat-scheidingen. Ons kantoor is zowel gespecialiseerd in het internationale familierecht en familiaal vermogensrecht als in internationale kinderontvoeringen.

Wanneer partijen verwikkeld zijn in een internationale echtscheiding is de bijstand van een advocaat gespecialiseerd in het internationale familierecht cruciaal. Veel expat-scheidingen monden immers uit in een vechtscheiding omdat de gevolgen van de echtscheiding zoveel zwaarder zijn dan deze van een nationale scheiding. Enerzijds omdat één van de echtgenoten er veelal voor kiest om terug te keren naar het thuisland wat inhoud dat de kinderen ofwel mee verhuizen ofwel in het expat-land blijven. Het komt dan ook voor dat de ouder die ervoor vreest om de kinderen te verliezen zich bezondigt aan internationale kinderontvoering.

Anderzijds zijn er diverse andere aspecten die de expat-scheiding bemoeilijken. Zo dient er een regeling getroffen te worden rond de alimentatie, pensioenen en de verdeling van het huwelijksvermogen. Hierbij stelt de vraag zich naar de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Zowel de wetgeving van het thuisland als de wetgeving van het expat-land en de internationale wetgeving (verdragen, verordeningen etc..) spelen hierbij een rol.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen