Kinderen hebben spreekrecht bij echtscheiding in de familierechtbank

Worden kinderen en jongeren ook effectief gehoord en hoe gebeurt dit in de praktijk, zoals bij een echtscheiding? Hebben kinderen en jongeren het gevoel dat er écht naar hen wordt geluisterd? Welke drempels ervaren ze, en zijn er ook oplossingen?

Er is al langere tijd bezorgdheid over de mate waarin geluisterd wordt naar een kind wiens ouders betrokken zijn in een echtscheiding. Keyser advocaten is vandaag aanwezig op de studiedag ‘Spreekrecht’ in het Vlaams Parlement waarbij de resultaten van verschillende studies worden besproken door belangrijke actoren in het werkveld.

Deze studiedag wordt mede georganiseerd door het Kinderrechtencommissariaat. Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van kinderrechten in Vlaanderen. Dat doen ze door te luisteren naar kinderen, jongeren, ouders en professionals. Ze bemiddelen en geven individueel advies. Zo wil het kinderrechtencommissariaat de stem van kinderen en jongeren maximaal laten weerklinken.

Julie Borms: “Als familierechtadvocaat stel ik vast dat het niet altijd evident is dat kinderen en jongeren voldoende gehoord worden. Er werden de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd, doch is het belangrijk dat dit opnieuw op de agenda wordt geplaatst. In het bijzonder dient te worden nagegaan in welke fase van de procedure het kind best wordt gehoord.

Hierbij dient een afweging te worden gemaakt tussen het recht van het kind om te worden gehoord enerzijds en een mogelijk loyauteitsconflict anderzijds. Het kind bij aanvang van een procedure horen, zoals aanvankelijk ook gebeurde, opent vaak de ogen en kan opportuniteiten bieden voor een alternatieve geschillenbeslechting.”

Tijdens deze studiedag worden de rapporten die tot stand kwamen op basis van de interviews met kinderen en jongeren en de kwantitatieve enquête voorgesteld en toegelicht. Samen met experten wordt er dieper ingegaan op de resultaten van het onderzoek en bespreken we de aanbevelingen.

Door te participeren aan deze studiedag wilt Keyser advocaten een positieve bijdrage leveren aan het spreekrecht van kinderen en jongeren.

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp kan u ons kantoor steeds contacteren.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen