Legal webinar: actualia familierecht

Een grondige update van wetgeving en rechtspraak rond familierecht. Toelichting rond een specifiek en actueel topic: draagmoederschap.

1. Update wetgeving: toelichting van recente en aankomende wetgeving

Komen o.a. aan bod:

• Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze
• Adoptie : de harmonisering van de procedures voor binnenlandse en interlandelijke adoptie op het stuk van de evaluatie van de geschiktheid van kandidaat adoptanten en de uitbreiding van de geschiktheidsprocedure voor interlandelijke adoptie uit het Gerechtelijk wetboek tot de binnenlandse adoptie
• Het vaststellen van naam en voornaam: wijziging regels Wetboek van Internationaal privaatrecht (in overeenstemming brengen met rechtspraak Europees Hof van Justitie en implementatie Europese verordeningen op vlak van onderhoudsverplichtingen, erfopvolging en de Rome-II verordening inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed

2. Update rechtspraak familierecht : ‘afstamming’; ‘onderhoudsplichten’ en ‘verblijfsregelingen’

3. Draagmoederschap

Ondanks meerdere initiatieven blijft een wettelijke regeling rond draagmoederschap in België uit. Het ontbreken van wetgeving heeft tot gevolg dat draagmoederschap in een juridisch vacuüm verkeert, wat leidt tot rechtsonzekerheid. Bij gebreke aan zo’n eigen nationale wettelijke regeling, trekken koppels die een beroep wensen te doen op deze praktijk, naar het buitenland.

Komen daarbij aan bod:

– wettelijk kader
– internationale context
– rechtspositie ouders en kind

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen