Nieuwe verplichte vermelding in EOT-overeenkomst omtrent het belang van het minderjarige kind

Sinds 8 april 2024 moeten ouders in het kader van een echtscheidingsovereenkomst door onderlinge toestemming (EOT-overeenkomst) verplicht vermelden hoe zij de belangen van hun minderjarig kind hebben gewaarborgd.

Hiermee wordt beoogd de belangen van het kind centraal te stellen bij echtscheidingsregelingen.

Wat is er precies gewijzigd?

Bij een EOT-overeenkomst maken ex-echtgenoten schriftelijk afspraken omtrent een aantal materiële en familiale aangelegenheden. De ex-echtgenoten bereiken een akkoord over de verdeling van hun vermogen, de verblijfsregeling van de kinderen, eventuele onderhoudsbijdragen…

Artikel 1288 Ger.W. omvat een aantal verplichte aspecten omtrent het minderjarig kind die de ex-echtgenoten schriftelijk moeten opnemen in hun EOT-overeenkomst. Aan dit artikel heeft de wetgever een toevoeging gedaan, namelijk: “De overeenkomst die betrekking heeft op een minderjarig kind geeft aan op welke wijze rekening is gehouden met het belang van het kind.”

Door deze wijziging zijn ouders verplicht om de keuze van de verblijfsregeling verder te specifiëren. Voortaan dient iedere EOT-overeenkomst specifiek te vermelden welke overwegingen gemaakt zijn omtrent de belangen van het kind en hoe ze hiermee rekening hebben gehouden in het maken van hun keuze omtrent de verblijfregeling. Zo kan de overeenkomst bijvoorbeeld vermelden of er rekening is gehouden met bepaalde hobby’s, nabijheid van school en familie enzovoort.

Andere omstandigheden zijn bijvoorbeeld de banden met verschillende landen, de internationale familiale context en de professionele activiteiten van (een van) de ouders.

Deze verplichte vermelding moet sinds 8 april 2024 eveneens worden opgenomen in een gerechtelijk of buitengerechtelijk bemiddelingsakkoord.

Waarom is dit toegevoegd?

Het doel van deze wijziging is om het minderjarig kind centraal te stellen bij de keuze omtrent de verblijfregeling. Zo kan de keuze, indien passend, in overleg met het minderjarig kind gemaakt worden.

Het verduidelijken van de beweegredenen van de ouders kan ook bijzonder van belang zijn wanneer de situatie van één van beide ouders slechts tijdelijk is of op termijn zal evolueren. De EOT-overeenkomst of EOT-akte is dan ook een eenvoudig referentiedocument op basis waarvan de ouder kan aantonen dat er mogelijks sprake is van nieuwe elementen die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe gewijzigde regeling.

Het is dan ook omwille van verscheidene redenen van belang om hieraan de nodige aandacht te besteden.

Wat als deze vermelding niet wordt opgenomen?

Indien de ex-echtgenoten de keuze omtrent de verblijfsregeling niet specifiëren in de EOT-overeenkomst, kan de rechter een aanvulling bevelen. Bovendien kan de rechter, indien hij dit noodzakelijk acht voor de verdere beoordeling van de belangen van het minderjarige kind, de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Dit was eveneens mogelijk voor de wijziging.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen