Scheiden als 65-plusser: overwegingen en gevolgen

Scheiden als 65-plusser is een stijgende trend. Radio 1 (link naar https://radio1.be/luister/select/de-wereld-van-sofie/dimitri-mortelmans-veel-van-de-babyboomers-die-nu-aan-het-scheiden-zijn-beeindigen-voor-een-tweede-keer-hun-relatie) en VRT (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/24/40-procent-meer-scheidingen-bij-65-plussers/) rapporteerden een toename van 40% in scheidingen bij 65-plussers tegenover in 2015.

Na jaren samen te hebben doorgebracht, besluiten steeds vaker oudere stellen alsnog om hun huwelijk te beëindigen.

De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Vaak is dit evenwel ingegeven door een verandering in de persoonlijke behoeften en verwachtingen van de echtgenoten, dewelke doorheen het huwelijk verschillend zijn geëvolueerd, wat leidt tot ontevredenheid en conflicten in het huwelijk.

Scheiden kan dan ook opportuniteiten bieden aan de 65-plusser en het kan de echtgenoten de kans geven om hun leven opnieuw in te vullen zoals zij dit wensen.

De gevolgen van een scheiding op latere leeftijd kunnen evenwel aanzienlijk zijn.

De verdeling van het opgebouwde vermogen heeft steeds een impact, ook bij jongere stellen, doch kunnen deze gevolgen nog veel groter zijn wanneer men op een latere leeftijd uit elkaar gaat.

Het opgebouwde vermogen is vaak omvangrijk en complex gestructureerd in allerlei fondsen en vennootschappen, vaak zelfs internationaal. Ook is de structuur van het vermogen is er vaak op geënt dat het huwelijk zou standhouden tot aan het overlijden.

Op 65-jarige leeftijd zijn de inkomsten van de echtgenoten doorgaans aanzienlijk verminderd of zijn deze beperkt tot de inkomsten die men ontvangt uit het opgebouwde vermogen. Deze inkomsten, ofwel het vermogen, dienen dan ook te worden aangewend om te voorzien in de betaling van de dagelijkse lasten van de echtgenoten.

Wanneer het vermogen dan dient te worden verdeeld of wanneer dit slechts toebehoort aan één van de echtgenoten omwille van de gesloten huwelijkse voorwaarden, kan de impact van een scheiding erg groot zijn en onaangename gevolgen hebben.

Van belang is dan ook om in dergelijke aangelegenheden vooreerst een duidelijk en helder overzicht te bekomen van het vermogen van de echtgenoten en om na te gaan wat elke partij nodig heeft om de volgende levensfase passend te kunnen inzetten.

“In onderling overleg kan worden besloten om bepaalde structuren aan te houden, om bepaalde goederen in onverdeeldheid aan te houden en om samen de inkomsten die hieruit voortvloeien te ontvangen en besteden.

Het is immers in het belang van beide echtgenoten om financieel zoveel als mogelijk te optimaliseren en niet zonder meer louter een verdeling van het vermogen of ‘clean cut’ na te streven.

Wat juist de belangen van de echtgenoten dient, wordt dan ook prioritair onderzocht en uitgebreid besproken met de cliënt, al dan niet samen met de accountant, private banker, financieel adviseur of andere vertrouwenspersonen.”

Indien u meer informatie wenst te bekomen, contacteer dan gerust onze ervaren advocaten via secretariaat@keyseradvocaten.be.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen