Wat als uw ex de alimentatie niet betaalt

Wanneer de ouders niet langer samenleven, dient te worden nagegaan of er al dan niet een onderhoudsgeld of alimentatie verschuldigd is door de ene ouder aan de andere ouder als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen. Indien partijen hierover geen akkoord kunnen bereiken, dient de familierechter hierover uitspraak te doen in een vonnis.

Weigert de onderhoudsplichtige ouder om de alimentatie te betalen of zijn of haar aandeel in de buitengewone kosten, kunnen de achterstallen al snel hoog oplopen en dient de onderhoudsgerechtigde echtgenoot voor de invordering een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder kan onder meer beslag kan leggen op het integrale inkomen van de andere ouder. Tevens kan een samenwerking worden opgestart met DAVO ofwel de Dienst voor Alimentatievorderingen, waarbij DAVO kan worden verzocht om voorschotten uit te keren en/of hulp te bieden bij het invorderen van de achterstallen.

Uit recente studies blijkt dat het bedrag aan achterstallige alimentatie in België is opgelopen tot 432 miljoen euro. Dat is ruim één derde meer dan vijf jaar eerder. Het invorderen van achterstallige alimentatie is dan ook vaak geen sinecure. Keyser advocaten biedt een gespecialiseerd team aan advocaten dat samen met U de verschillende mogelijkheden kan nagaan om de achterstallen in te vorderen. Tevens kan worden onderzocht of een strafprocedure wegens familieverlating dan wel een nieuwe financiële regeling opportuun is.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen