+32 3 501 99 96       phone email
Home - Advocaat echtscheiding

ADVOCAAT ECHTSCHEIDING

advocaat echtscheiding

Wanneer partners overwegen om een punt te zetten achter hun huwelijk, wensen zij veelal een eerste pro-actief advies van een gespecialiseerde advocaat vooraleer definitieve keuzes te maken. Een scheiding heeft immers niet enkel emotionele maar ook financiële en fiscale gevolgen voor de echtgenoten. Het is dan ook belangrijk om hiervan een duidelijk beeld te hebben voorafgaand aan het inzetten van de echtscheiding. Tevens moet er een keuze gemaakt worden tussen een echtscheidingsprocedure bij onderling akkoord dan wel een echtscheidingsprocedure waarbij partijen hun vorderingen voorleggen aan de familierechter met oog op een beslissing.

Advocaat bij een echtscheiding: een noodzaak

Wanneer partners onderling tot een overeenkomst kunnen komen zonder dat de rechter een beslissing moet nemen, is het de taak van de advocaat om zijn cliënt nauwgezet te informeren over zijn rechten en plichten conform de wet zodat een partij steeds een afweging kan maken tussen rechten en gunsten evenals plichten en goodwill. Zodoende kunnen cliënten weloverwogen keuzes maken in elke stap van hun traject.

Zelfs als er geen sprake is van een conflict of vechtscheiding blijft het uit elkaar gaan vaak een complexe aangelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke aankopen zoals vastgoed, een familiaal vermogen of aandelen in een onderneming. Belangrijker nog wanneer er kinderen in beeld zijn. Desgevallend dient er ook met hun emoties rekening gehouden te worden.
Wanneer de zaak gepleit dient te worden voor de familierechter omdat een akkoord geen optie is, dient de advocaat enkel de rechten van zijn cliënt te verdedigen waarbij een strategische argumentatie uitgewerkt wordt om de rechter te overtuigen van een gunstige beslissing. Hierbij is persoonlijke aandacht voor de cliënt met een uitgebreide dossier kennis van doorslaggevend belang.