+32(0)3 501 99 96    

Hoe worden buitengewone kosten voor een kind verdeeld tussen gescheiden ouders?

Dat elke ouder in principe financieel moet bijdragen aan de opvoeding en opleiding van een kind, spreekt voor zich. Dit gebeurt in de meeste gevallen in verhouding met het vermogen van de ouder. Over welke kosten gaat het dan precies? Gewone versus buitengewone kosten De gewone kosten of ook wel verblijfsgebonden kosten worden door iedere ... Read more

Internationaal scheiden: it’s very complicated

Home - Archieven voor dxv_webmaster INTERNATIONAAL SCHEIDEN: 'IT'S VERY COMPLICATED' Grenzeloze liefde heeft een koele keerzijde. Want als de liefde stopt, botsen internationale koppels op meerdere grenzen tegelijk: die van zichzelf, van hun land en van de wet. ‘Ik ben advocaat, maar voor mijn scheiding heb ik er toch één in de arm moeten nemen.’ ... Read more

Keuzemogelijkheid ‘ongehuwd’ of ‘uit de echt gescheiden’

Voor veel mensen is de termijn 'uit de echt gescheiden' een confronterend en zelfs storend gegeven op de attesten van de burgerlijke stand. Niet alleen wordt hierdoor soms een pijnlijke herinnering boven gebracht, sommige uit de echt gescheiden koppels beschouwen het zelfs als een stempel. Gisteren werd echter een wetsvoorstel goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse ... Read more

Wat als uw ex de alimentatie niet betaalt

Wanneer de ouders niet langer samenleven, dient te worden nagegaan of er al dan niet een onderhoudsgeld of alimentatie verschuldigd is door de ene ouder aan de andere ouder als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen. Indien partijen hierover geen akkoord kunnen bereiken, dient de familierechter hierover uitspraak ... Read more

Wettelijk kader draagmoederschap

Home - Archieven voor dxv_webmaster WETTELIJK KADER DRAAGMOEDERSCHAP De Belgische wetgeving behandelt het vraagstuk draagmoederschap tot op vandaag niet noch wat de rechten van de kinderen en wensouders betreft noch die van de draagmoeder. De FOD buitenlandse zaken weigert dan ook om het vaderschap en moederschap van de wensouders van rechtswege te erkennen. Buitenlandse zaken ... Read more

IS VERSCHIL IN SOLIDARITEIT TUSSEN WETTELIJKE SAMENWONERS EN GEHUWDEN NOG LANGER HOUDBAAR?

Home - Archieven voor dxv_webmaster IS VERSCHIL IN SOLIDARITEIT TUSSEN WETTELIJKE SAMENWONERS EN GEHUWDEN NOG LANGER HOUDBAAR? Wanneer partners uit elkaar gaan en geen akkoord bereiken kunnen ze zich tot de familierechter wenden om maatregelen te horen bevelen, waaronder het bekomen van een onderhoudsbijdrage en voorlopige afspraken zonder de betaling van gezamenlijke kosten. Wanneer echtgenoten ... Read more
MENU