+32 3 501 99 96       phone email

Home - Echtscheiding - Digitalisering van de burgerlijke stand

Digitalisering van de burgerlijke stand

De digitalisering van de diensten van de burgerlijke stand treedt in werking op zondag 31 maart 2019. De digitalisering houdt in dat de papieren geboorte- of huwelijksakte wordt vervangen door een digitale akte die door de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel nog elektronisch ondertekend zal worden. Alle data wordt vervolgens opgeslagen in een centrale databank. De komst van de centrale databank (DABS) zal in de toekomst ook betekenen dat gegevens makkelijker tussen verschillende overheidsdiensten uitgewisseld kunnen worden. Er kan dan ook verwacht worden dat deze centrale databank het overheidstoezicht enkel zal vergemakkelijken. Anderzijds houdt deze digitalisering voor de burger voornamelijk een pragmatische oplossing in.

Digitalisering van de burgerlijke stand

In geval van een procedure naamsverandering dient de rechtzoekende wiens naam veranderd wordt niet langer zijn handtekening op papier te zetten. Dit zou in de toekomst dan ook kunnen betekenen dat er geen afspraak meer gemaakt dient te worden bij de gemeente voor de uitvoering van de naamsverandering.

Verder wordt het rijksregister automatisch bijgewerkt ingeval van een echtscheiding. Tot op heden duurt het doorgaans acht weken vooraleer de echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De digitalisering houdt dus in dat de echtscheiding sneller aan derden tegengesteld kan worden. Dit is bijvoorbeeld van belang voor financiële instellingen wanneer één van de partijen een hypothecair krediet dan wel andere lening wenst aan te gaan alsook voor de notaris bij de aankoop van een onroerend goed.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over internationale echtscheiding of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationale echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

Stefanie Keyser en Julie Borms

Plaats een reactie