Digitalisering van de burgerlijke stand

De digitalisering van de diensten van de burgerlijke stand treedt in werking op zondag 31 maart 2019. De digitalisering houdt in dat de papieren geboorte- of huwelijksakte wordt vervangen door een digitale akte die door de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel nog elektronisch ondertekend zal worden. Alle data wordt vervolgens opgeslagen in een centrale databank. De komst van de centrale databank (DABS) zal in de toekomst ook betekenen dat gegevens makkelijker tussen verschillende overheidsdiensten uitgewisseld kunnen worden. Er kan dan ook verwacht worden dat deze centrale databank het overheidstoezicht enkel zal vergemakkelijken. Anderzijds houdt deze digitalisering voor de burger voornamelijk een pragmatische oplossing in.

In geval van een procedure naamsverandering dient de rechtzoekende wiens naam veranderd wordt niet langer zijn handtekening op papier te zetten. Dit zou in de toekomst dan ook kunnen betekenen dat er geen afspraak meer gemaakt dient te worden bij de gemeente voor de uitvoering van de naamsverandering.

Verder wordt het rijksregister automatisch bijgewerkt ingeval van een echtscheiding. Tot op heden duurt het doorgaans acht weken vooraleer de echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De digitalisering houdt dus in dat de echtscheiding sneller aan derden tegengesteld kan worden. Dit is bijvoorbeeld van belang voor financiële instellingen wanneer één van de partijen een hypothecair krediet dan wel andere lening wenst aan te gaan alsook voor de notaris bij de aankoop van een onroerend goed.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen