+32 3 501 99 96       phone email

Home - Echtscheiding - Wat met de wisselmomenten tijdens een lockdown?

Wat met de wisselmomenten tijdens een lockdown?

Viroloog Marc Van Ranst verklaarde in een interview dat de vraag niet lijkt te zijn of België in lockdown zal gaan, maar wel wanneer.

Nu een lockdown onvermijdelijk lijkt geworden, stelt de vraag zich welke de invloed hiervan zal zijn op de verblijfsregeling ten behoeve van de kinderen. Kan de verblijfsregeling nog worden uitgevoerd? En wat met de wisselmomenten?

Kan bijvoorbeeld ingeval van een week om weekregeling het wisselmoment op vrijdag nog plaatsvinden of dient het kind de ganse periode van de lockdown bij diezelfde ouder te verblijven?

Of dit al dan niet mogelijk zal zijn, is op dit ogenblik moeilijk in te schatten. Veel zal immers afhangen van de uitzonderingen die op de lockdown worden voorzien.

In Italië bijvoorbeeld, kan men zich indien noodzakelijk nog steeds verplaatsen van en naar het werk en kan men de verplaatsing maken naar de supermarkt of apotheker.

Ook al zijn er mogelijks geen expliciete uitzonderingsmaatregelen voorzien, menen wij dat alsnog een oplossing kan worden gevonden, die geen directe inbreuk vormt op de uitzonderingsmaatregelen.

De ouders zullen evenwel steeds dienen na te gaan of er een risico is op besmetting in het milieu van de andere ouder. Zij dragen hierin dan ook een grote verantwoordelijkheid, waarvoor constructief overleg noodzakelijk zal zijn.

Mochten hierbij nog vragen of bemerkingen zijn, kan U steeds contact opnemen met ons kantoor op het telefoonnummer 03 501 99 96. Onze dienstverlening blijft ook tijdens een periode van lockdown gewaarborgd.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over de verdeling van buitengewone kosten voor kinderen tussen gescheiden ouders of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in -echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

Stefanie Keyser en Julie Borms