Een echtscheiding en cryptovaluta: hoe gaat het in zijn werk?

Het wereldwijde belegde vermogen in cryptovaluta stijgt in snel tempo. Het merendeel van de centrale banken is het erover eens dat ook zij, op termijn, een digitale munt zullen uitgeven. Het aantal ondernemingen, te meer de ondernemingen in de web 3.0. space, betalen hun werknemers niet langer in fiat (zoals EUR of USD), maar veeleer in stablecoins. Dit alles heeft uiteraard een weerslag op het opgebouwde huwelijksvermogen waarbij we meer en meer cryptovaluta aantreffen. Op het ogenblik dat de echtscheiding zich aankondigt zorgt de verdeling van de cryptovaluta evenwel voor zijn eigen set aan complexiteiten.

Traditionele investeringen worden op naam geregistreerd en zijn niet enkel in valuta te traceren. Tevens wordt de identificatie van alle partijen bij elke stap geverifieerd en geregistreerd bij een centrale instantie. Wanneer één van de partners bij de scheiding bepaalde beleggingen zou achterhouden, is het bewijs van de kwestieuze belegging dan ook vrij makkelijk te bekomen.

Voor cryptobeleggingen ligt het anders, elke transactie op de blockchain wordt weliswaar op onuitwisbare wijze geregistreerd maar wanneer een echtgenoot het wallet adres van zijn partner niet kent, is deze informatie bijzonder moeilijk te achterhalen. Desondanks de grote openheid van de publieke blockchain, blijven alle transacties terzelfdertijd anoniem. Voor dit principe valt in beginsel natuurlijk wel wat te zeggen, het is immers onwenselijk dat elke investering, betaling of uitgave van een individu te traceren is. Anderzijds is het, in het kader van de mogelijke wegmaking van een deel van het gemeenschappelijk vermogen een extra complex element.

Niettegenstaande het feit dat het web 3.0. een opportuniteit creëert voor echtgenoten die de intentie hebben om goederen weg te maken of achter te houden, zijn er wel mogelijkheden om een begin van bewijs te verzamelen. Op het onboarding en offboarding moment, met andere woorden het uitstap- en instapmoment in het traditionele betaalverkeer, is er immers wel een bankafschrift voorhanden. Dit begin van bewijs kan vervolgens op zijn beurt de basis vormen voor een creatief proces om aanvullend bewijs te vergaren.

Een ander belangrijk punt is de waardering van de cryptoportefeuille op het ogenblik van de vereffening en verdeling. Het moment van waardering is in de sterk vollatiele cryptomarkt cruciaal. Wanneer er evenwel een duidelijk zicht is op het aantal crypto’s zou men dan ook voor een verdeling in natura kunnen opteren, dit sluit koersrisico’s alvast uit.

Voor aanvullende vragen, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Auteur: Julie Borms

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen