Geen discriminatie tussen feitelijke samenwoners en gehuwden

In een recent arrest bevestigt het Grondwettelijk hof dat de feitelijke samenwoners geen recht hebben tot toegang tot één enkele rechter. Hierdoor worden de feitelijke samenwoners benadeeld. Bij het uit elkaar gaan van de partners dienen zij diverse procedures voor verschillende rechters op te starten om zowel een regeling voor de kinderen te treffen als voor de gezamenlijke eigendom. Zij kunnen immers niet al hun vorderingen voorleggen aan de familierechter zoals gehuwden dat doen.

Het Grondwettelijk Hof stelt dat de wetgever rekening mag houden met het gegeven dat de feitelijke samenwoning geen geïnstitutionaliseerde samenlevingsvorm is evenals met het feit dat de samenwonende partners er uitdrukkelijk voor kiezen niet door de wettelijke samenwoning of door het huwelijk te worden verbonden. Het Hof gaat ervan uit dat de partners de voor- en nadelen van de ene en de andere samenlevingsvorm kennen en de juridische gevolgen van hun keuze aanvaarden.

Deze redenering kan dan ook doorgetrokken worden naar de andere aspecten die de partnerrelatie omvatten, zoals de persoonlijke onderhoudsplicht tussen partners die wel geldt voor gehuwde stellen en niet voor louter samenwonende stellen. Het al dan niet vormen van een duurzaam gezin is dan ook niet de kern toch wel de mate van solidariteit die partners formeel organiseren binnen hun relatie.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen