Julie Borms

ADVOCAAT FAMILIERECHT

Julie Borms heeft tijdens haar carrière een bijzondere expertise opgebouwd in het familierecht en familiaal vermogensrecht. Na haar rechtenstudie volgde ze nog verschillende aanvullende opleidingen, waardoor ze haar cliënten kan bijstaan in de meest complexe dossiers. Julie Borms behandelt scheidingen, afstammingszaken en erfeniskwesties, al dan niet in een internationale context. Ze plaatst de belangen van haar cliënt steeds voorop en probeert de gepaste oplossing te vinden voor zijn of haar specifieke noden.

“Om een positief resultaat te bekomen neem ik uitgebreid de tijd om in gesprek te gaan met de cliënt. Daarbij luister ik naar zijn of haar verzuchtingen en samen maken we een passend plan van aanpak op. Wanneer de cliënt vertrouwen heeft in de samenwerking en zich gesteund voelt, bereiken we de beste resultaten.

Mijn cliënten bevinden zich op familiaal en emotioneel vlak vaak in woelig vaarwater. Het is dan ook noodzakelijk om de cliënt te steunen in deze moeilijke periode en rust te brengen waar mogelijk. Daarom vind ik het belangrijk om bereikbaar te zijn voor mijn cliënten. Ze weten dat ze mij kunnen bereiken wanneer zij raad nodig hebben, ook buiten de kantooruren.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn cliënten twee dingen wensen: sterk juridisch advies en een toegankelijke contactpersoon. Mijn cliënten zijn doorgaans vermogende particulieren, bankiers, artsen of ondernemers. Het is van belang dat zij mij kunnen contacteren wanneer het hen schikt.

Daarenboven hebben mijn cliënten enkel baat bij realistisch advies. Ze verwachten duidelijkheid. Vanuit mijn jarenlange ervaring adviseer ik hen over hun rechten en plichten en wijs ik hen op de mogelijke outcome van een gerechtelijke procedure, enzovoort. Ik reik mogelijke oplossingen aan, doe suggesties en wijs de cliënt op de verschillende opties die hij of zij heeft.

Als advocaat is het mijn taak om ervoor te zorgen dat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen. Het is overigens uitsluitend de cliënt die beslist welke weg wordt gevolgd. Het is hierbij niet aan mij om een ethisch oordeel te vellen.”

Wij nemen de tijd om cliënt én tegenpartij te leren kennen

DIPLOMA’S

  • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen
  • Bijzondere studie Registratie- en successierechten aan de Universiteit Antwerpen in 2017
  • Postgraduaat Estate Planning Vrije Universiteit Brussel in 2018
  • Postgraduaat vermogens- en successieplanning – Brugge – Business School (KU Leuven) in 2020. Met grote onderscheiding voltooid.
  • Erkend bemiddelaar – opleiding aan de New Deal Academy – geslaagd met grote onderscheiding

TALEN

  • Nederlands
  • Engels

EXTRA TROEVEN

Publicaties

Publicaties

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen