scheiden van een narcist

Scheiden van een narcist – deel II

In een vorig artikel kon u lezen hoe u een narcist kan herkennen en welke valkuilen er zijn bij het scheiden van iemand met een narcistische persoonlijkheid. Bij dergelijke scheiding is een andere aanpak nodig en juridische bijstand verreist.

Nadat de relatie met een narcist wordt verbroken, breekt vaak een instabiele periode aan. Deze periode wordt gekenmerkt door een overvloed aan vijandige communicatie, dreigementen en incidenten. Vaak worden ook de kinderen door de narcist ingezet als speelbal in het conflict tussen de partners.

Het is belangrijk om die periode zo kort mogelijk te houden en om te streven naar een “clean cut”, waarbij de niet-narcistische partner zich losmaakt van de narcist.

De narcist zal dit evenwel niet zonder meer laten gebeuren. Hij of zij dreigt immers de controle over de andere partner te verliezen en wil afwijzing door de ander vermijden.

Angst voor mogelijke acties van de narcist is een slechte raadgever. Grenzen afbakenen is een belangrijk wapen en dus van primordiaal belang in de strijd tegen de narcist. Deze grenzen worden samen met een eigen raadsman uitgewerkt terwijl er wordt bekeken hoe het leven er na de relatie kan uitzien.

“Dankzij een duidelijk actieplan krijgt de cliënt opnieuw perspectief. Zo voelt hij of zij zich voldoende gesterkt om na een lange periode van onzekerheid voor de eigen rechten, of die van de kinderen op te komen.

Samen met de cliënt werken we stap per stap toe naar een heldere regeling, waarin voorspelbaarheid en duidelijkheid voorop staan.

De wijze waarop deze regeling tot stand komt, staat echter niet vast. Bij een scheiding verdient onderhandelen en bemiddelen steeds de voorkeur, maar wanneer een van de partners een narcist is, blijkt dit bijzonder moeilijk. Zijn de onderhandelingen niet succesvol en volgt een procedure? Dan moet men omzichtig omspringen met de manier waarop de problematiek voor een rechter wordt gebracht. Het probleem is vandaag namelijk nog onvoldoende gekend.” aldus Julie Borms (vennoot).

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen