advocaat echtscheiding

Scheiden van een narcist

Samenleven met een partner die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis laat vaak diepe wonden na bij de andere partner. De persoonlijkheidsstoornis is initieel moeilijk te herkennen en kenmerkt zich door egoïsme, zelfbewondering, extreme jaloezie en een gebrek aan empathie en schuldgevoelens.

Mensen met narcisme hebben veel moeite met afwijzing en kunnen soms agressief gedrag vertonen. Daarnaast is een narcist egocentrisch en machtswellustig. Wanneer een narcist een relatie aangaat, treedt deze zeer controlerend op en tracht hij of zij de niet-narcistische partner te domineren. Het is dan ook de intentie van de narcist om de andere partner zoveel als mogelijk aan hem of haar te binden en afhankelijk te maken. Doorheen de jaren raakt de niet-narcistische partner vaak geïsoleerd van vrienden en familie.

Wanneer de niet-narcistische partner -vaak na jarenlange twijfel- aangeeft te willen scheiden, aanvaardt de narcist dit vaak niet. Dat kan snel ontaarden in een conflict.

Als dit gebeurt, worden de kinderen vaak betrokken en ingezet als speelbal bij het conflict tussen de ouders. De narcist verwikkelt soms ook familie, vrienden, collega’s of zelfs de werkgever hierin. Op die manier tracht hij of zij de druk op de niet-narcistische partner te verhogen om zo de controle over hem of haar te behouden. De narcistische partner kan immers niet verkroppen dat zijn partner zonder hem of haar wenst verder te gaan.

Tijdens de onderhandelingen en de gesprekken bij de bemiddelaar, notaris of in de rechtbank, zal de narcistische partner alle mogelijke regelingen blokkeren of onrealistische eisen stellen. Hij of zij verkondigt dan de ene na de andere leugen, waardoor de andere partner vaak gefrustreerd achterblijft en zich niet gehoord voelt.

Keyser advocaten bouwde een bijzondere expertise op en begeleidt scheidingen waarbij de ene partij zich kenmerkt met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

“Scheiden van een narcist vergt een bijzondere aanpak. Narcisten zijn erg sluw en meester-manipulators. Wanneer men zich onvoldoende bewust is van deze problematiek, dreigt men een geheel verkeerde inschatting te maken van de situatie waarin de partijen zich bevinden.

Het herkennen van deze problematiek, maar ook het erkennen ervan, is van primordiaal belang om tot een goed resultaat te komen“ aldus Julie Borms.

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp kan u ons kantoor steeds contacteren.

Auteur: Julie Borms, vennoot

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen