Wat met de wisselmomenten tijdens een lockdown?

Viroloog Marc Van Ranst verklaarde in een interview dat de vraag niet lijkt te zijn of België in lockdown zal gaan, maar wel wanneer.

Nu een lockdown onvermijdelijk lijkt geworden, stelt de vraag zich welke de invloed hiervan zal zijn op de verblijfsregeling ten behoeve van de kinderen. Kan de verblijfsregeling nog worden uitgevoerd? En wat met de wisselmomenten?

Kan bijvoorbeeld ingeval van een week om weekregeling het wisselmoment op vrijdag nog plaatsvinden of dient het kind de ganse periode van de lockdown bij diezelfde ouder te verblijven?

Of dit al dan niet mogelijk zal zijn, is op dit ogenblik moeilijk in te schatten. Veel zal immers afhangen van de uitzonderingen die op de lockdown worden voorzien.

In Italië bijvoorbeeld, kan men zich indien noodzakelijk nog steeds verplaatsen van en naar het werk en kan men de verplaatsing maken naar de supermarkt of apotheker.

Ook al zijn er mogelijks geen expliciete uitzonderingsmaatregelen voorzien, menen wij dat alsnog een oplossing kan worden gevonden, die geen directe inbreuk vormt op de uitzonderingsmaatregelen.

De ouders zullen evenwel steeds dienen na te gaan of er een risico is op besmetting in het milieu van de andere ouder. Zij dragen hierin dan ook een grote verantwoordelijkheid, waarvoor constructief overleg noodzakelijk zal zijn.

Mochten hierbij nog vragen of bemerkingen zijn, kan U steeds contact opnemen met ons kantoor op het telefoonnummer 03 501 99 96. Onze dienstverlening blijft ook tijdens een periode van lockdown gewaarborgd.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen