Nieuwe procedure voor binnenlandse adoptie

Potpourri V; Rome is ook niet op één dag gebouwd. De vijfde en laatste Potpourri-wet heeft de nodige verandering gebracht voor de procedures voor binnenlandse adoptie. Dit betekent dat een kind dat in België verblijft, wordt geadopteerd door een persoon die ook in België verblijft. Deze procedures zullen vanaf 1 januari 2020 worden afgestemd op de interlandelijke adoptieprocedures. “Een harmonisering”, zo klinkt het.

Daar waar nu geen geschiktheidsvonnis bestaat in het kader van een binnenlandse adoptieprocedure zal vanaf 2020 wel zulk vonnis vereist zijn alvorens er tot adoptie kan worden overgegaan. De rechtbank zal de geschiktheid en bekwaamheid van de persoon/personen aftoetsen en evalueren mits een maatschappelijk onderzoek.

De mogelijke adoptant of diens partner die een kind willen adopteren dat verwant is tot in de derde graad, dienen zulks geschiktheidsvonnis niet te vorderen. Bovendien is dit niet vereist wanneer de mogelijke adoptant het dagelijkse leven heeft gedeeld met het kind of er een duurzame sociale en affectieve band met heeft opgebouwd.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen