Wat als ik niet de biologische vader ben?

Wanneer de juridische vader vermoedt dat hij niet de biologische vader van zijn kind is, bijvoorbeeld door overspel, kan hij actie ondernemen om dit te bewijzen. Het is belangrijk om dergelijke situaties zo snel mogelijk uit te klaren, aangezien het juridisch vaderschap onder meer gevolgen heeft voor de erfenis en onderhoudsplicht.

In wat volgt leggen we uit wat juridisch vaderschap inhoudt en wat de mogelijkheden zijn als u als juridische vader vermoedt dat u niet de biologische vader bent.

Wanneer is iemand de juridische vader?

Wat het biologische vaderschap inhoudt, spreekt voor zich, maar de biologische vader is niet per se ook de juridische vader en omgekeerd. Of een man automatisch juridische vader wordt, hangt af van de burgerlijke staat.

Wanneer man en vrouw getrouwd zijn en de vrouw een kind krijgt, wordt er vanuit gegaan dat de man de vermoedelijke vader is. Hij wordt dan automatisch ook juridische vader. Zijn man en vrouw niet getrouwd, dan moet de man tot erkenning overgaan. De vrouw moet uiteraard instemmen met de erkenning om het juridisch vaderschap tot stand te laten komen.

Wanneer de vermoedelijke vader van het kind niet met de moeder is gehuwd en het kind weigert te erkennen, kan de moeder een procedure opstarten voor de familierechtbank om het vaderschap af te dwingen, al dan niet door middel van een DNA-onderzoek.

Kan ik mijn juridisch vaderschap zomaar betwisten?

Wanneer u vermoedt dat u niet de biologische vader van het kind bent, kunt u uw juridisch vaderschap betwisten. Er kan in onderling overleg worden beslist om een DNA-test te laten uitvoeren, maar indien daaruit blijkt dat u, de juridische vader, inderdaad niet de biologische vader bent, dan is de tussenkomst van de afstammingsrechter noodzakelijk om het juridisch vaderschap te doorbreken.

Indien er geen onderlinge overeenstemming voor een DNA-test is, kunt u zich onmiddellijk wenden tot de afstammingsrechter die de opdracht tot een DNA-onderzoek geeft aan een deskundige. Blijkt hieruit dat u niet de biologische vader bent, dan kan de familierechter het vaderschap doorbreken of uitwissen.

Om de ‘rust der families’ te respecteren, werden vroeger een aantal criteria voorgeschreven waaraan u moest voldoen om het juridisch vaderschap te kunnen betwisten. Zo mocht er geen ‘bezit van staat’ zijn, wat zoveel betekent als dat u zich niet mocht hebben gedragen als werkelijke vader en u ook niet zo aanzien mocht worden door het kind en de omgeving. Dat is natuurlijk erg streng, zeker wanneer u niet wíst dat u misschien wel niet de biologische vader bent. Bovendien werden diverse termijnen ingeschreven in de wet waarbinnen de vordering van de juridische vader diende te worden ingesteld. Deze termijnen zorgden er in de praktijk vaak voor dat de vordering van de juridische vader niet kon worden ingewilligd.

Het Grondwettelijk Hof heeft het voorbije decennium verschillende zaken behandeld, waarbij algemeen kan worden gesteld dat elke betwisting van het vaderschap anders is. Er moet telkens een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de verschillende betrokken partijen én het belang van het kind moet zonder meer steeds centraal staan. Het is voor een kind immers essentieel om te weten wie zijn vader is voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Wat het belang van het kind dan juist inhoudt, wordt steeds in concreto nagegaan en beoordeeld door de afstammingsrechter. Het algemene uitgangspunt is dat de juridische realiteit zoveel als mogelijk wordt afgetoetst met de biologische werkelijkheid, wat vaak grote juridische gevolgen heeft.

Die ‘humanisering van de rechtspraak’, waarbij de strenge wettelijke voorwaarden worden overstegen en zelfs doorbroken in het belang van het kind, hebben ervoor gezorgd dat dergelijke rechtszaken een onzekere uitkomst hebben. Dat de rust der families hierdoor in het gedrang komt, lijkt van ondergeschikt belang te zijn geworden.

Wat zijn de gevolgen voor mij en het kind?

Wanneer het juridisch vaderschap wordt doorbroken, worden alle banden tussen het kind en de juridische vader vanaf de geboorte doorgeknipt. Concreet zal het kind dan niet langer de naam van de juridische vader dragen, zal hij of zij niet meer van hem kunnen erven en heeft de vader geen onderhoudsplicht (meer) ten opzichte van het kind of de moeder.

Vermoedt u dat u niet de biologische vader bent en hebt u juridische hulp nodig? Keyser Advocaten beschikt over de nodige expertise om u snel zekerheid te bezorgen. Neem gerust contact met ons op.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen