Wettelijk kader draagmoederschap

De Belgische wetgeving behandelt het vraagstuk draagmoederschap tot op vandaag niet noch wat de rechten van de kinderen en wensouders betreft noch die van de draagmoeder. De FOD buitenlandse zaken weigert dan ook om het vaderschap en moederschap van de wensouders van rechtswege te erkennen. Buitenlandse zaken zal geen reisdocument afleveren en zal de ouders uitnodigen om zich te richten tot de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. Voor de rechtbank dienen vervolgens alle argumenten voorgebracht te worden teneinde de rechter te overtuigen om het juridisch ouderschap van de biologische ouders te erkennen waarbij de ervaring ons leert dat de rechter doorgaans het belang van het kind in acht neemt bij een beoordeling.

In de praktijk stellen we vast dat meer en meer wensouders, indien mogelijk, het draagmoederschap verkiezen boven de adoptieprocedure. De vraag stelt zich dan ook hoe lang de Belgische wetgever dit thema nog zal kunnen negeren. In afwachting van een aangepast wettelijk kader, dienen wensouders dan ook creatieve oplossingen te bedenken die wel passen binnen het actuele wettelijke kader. Keyser advocaten biedt een team aan gespecialiseerde advocaten die wensouders adviseren over de verschillende trajecten die gevolgd kunnen worden en hen bijstaan bij het uitvoeren van het uiteindelijke traject. Wij starten een traject steeds door een eerste afspraak te beleggen waarbij we ruim de tijd nemen om te luisteren naar de bezorgdheden van de wensouders om vervolgens het wettelijk kader en de verschillende mogelijkheden toe te lichten.

Auteur

Julie Borms

Advocaat, Vennoot

 

      

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over (internationale) echtscheiding, erfenis of familierecht? Keyser advocaten behandelt onder meer echtscheidingen en zaken die gaan over alimentatie, erfrecht en afstamming. Contacteer ons advocatenkantoor in Antwerpen voor een consultatie met advocaten gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht, in zowel binnen- als buitenland.

Gerelateerde artikelen

Wij streven ernaar om de cliënt zoveel als mogelijk te ontzorgen en een dienstverlening te bieden die zijn verwachtingen overstijgt.

VIND ONS
Amerikalei 187
2000 Antwerpen