+32(0)3 501 99 96    phone email
Home - Afstamming - Vaderschap

VADERSCHAP

De juridische vader is niet altijd de biologische vader van het kind. Als daarover onenigheid bestaat, kan de afstamming langs vaderszijde via gerechtelijk weg worden vastgesteld of ontkend.

Stemmen de biologische en juridische realiteit niet overeen? Wij staan u bij om dit uit te klaren

vaderschap

BEHOEFTE AAN ZEKERHEID

Wanneer een vader twijfelt aan zijn vaderschap is het om diverse redenen belangrijk om hierover zo snel mogelijk zekerheid te krijgen, niet alleen om emotionele redenen maar ook omwille van de juridische gevolgen van het vaderschap. Het vaderschap heeft gevolgen voor de onderhoudsverplichting van de vader, de deelname in de buitengewone kosten van het kind, het ouderlijk gezag over het kind, het omgangsrecht met het kind evenals de erfrechten of zelf onderhoudsplichten van het kind tegenover de vader.

NAAMSVERKLARING

Na nietigverklaring of bevestiging van het vaderschap door de rechtbank volgt veelal de vraag naar de mogelijkheid om de naam van het kind te veranderen. De vraag voor naamsverandering wordt voorgelegd aan de Federale Overheidsdienst Justitie.

LAAT ONS U HELPEN

Heeft u vragen over internationale echtscheiding of internationaal familierecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in internationale echtscheidingen of internationaal familierecht, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Antwerpen. Wij helpen u verder met het aanvragen en verder verloop van een internationale scheiding en echtscheiding in het buitenland.

MENU